Statistisk sentralbyrå

Svangerskapsavbrudd

5   Utførte nemdbehandlede aborter, etter paragraf. 1999-2003
Totalt 2a
Søkers helse
2b
Sosiale årsaker
2c
Risiko for fosterskade
Kombinasjon
2a og 2b
Kombinasjon
2b og 2c
Uoppgitt Annet1
1999  494 36  246  153 25 9 12 13
2000  522 42  280  155 25 1 2 17
2001  506 40  253  157 38 5 5 8
2002  493 50  219  175 40 1 - 8
2003  491 29  225  186 36 8 - 7
1  Inneholder også 2d og 2e.

Standardtegn i tabeller