Statistisk sentralbyrå

Svangerskapsavbrudd

2   Utførte svangerskapsavbrudd, etter kvinnens bostedsfylke. 1980-2003
Bostedsfylke 1980 1983 1986 1989 1992 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Hele landet 13 531    13 646    15 474    16 208    15 164    14 533    14 311    13 985    14 028    14 279    14 655    13 887    13 557    13 836
Østfold  725  725  813  808  716  688  734  740  742  732  782  767  738  835
Akershus 1 298 1 317 1 613 1 747 1 557 1 499 1 254 1 437 1 497 1 597 1 589 1 498 1 435 1 502
Oslo 2 350 2 542 3 104 3 489 3 255 3 016 2 737 2 601 2 587 2 661 2 640 2 368 2 350 2 380
Hedmark  622  594  610  620  612  543  505  557  535  534  534  544  534  534
Oppland  592  568  544  622  542  556  580  511  500  558  568  518  492  508
Buskerud  680  671  777  814  789  706  693  667  725  675  784  699  652  663
Vestfold  582  620  596  665  664  625  580  657  634  648  636  635  680  661
Telemark  468  445  510  485  458  475  458  453  460  514  482  470  464  507
Aust-Agder  213  217  219  247  236  239  203  222  229  223  228  207  211  246
Vest-Agder  306  292  306  325  298  321  341  331  356  348  371  357  314  360
Rogaland  675  730  883  918  869  890  878  880  890  848  948  931  904  854
Hordaland 1 030 1 087 1 305 1 335 1 194 1 127 1 177 1 127 1 150 1 227 1 217 1 190 1 137 1 128
Sogn og Fjordane  271  258  243  254  233  249  266  224  228  239  229  225  233  224
Møre og Romsdal  624  584  678  598  600  556  562  540  526  553  557  543  514  526
Sør-Trøndelag  869  917 1 009 1 039  843  866  807  833  764  861  927  848  865  927
Nord-Trøndelag  271  304  358  347  388  340  341  303  350  345  314  296  325  312
Nordland 1 000  832  884  889  891  873  857  837  785  774  817  785  707  706
Troms  572  567  648  647  682  612  637  580  562  588  627  610  599  581
Finnmark Finnmárku  371  358  363  351  316  337  375  336  344  324  358  314  296  309
Utlandet 7 12 6 8 9 12 10 7 9 16 44 74  104 66
Uoppgitt 5 6 5 - 12 3  316  142  155 14 3 8 3 7

Standardtegn i tabeller