Statistisk sentralbyrå

Svangerskapsavbrudd

10   Utførte aborter til og med 9. uke, etter bruk av abortfremkallende stoff. 2000-2002
  Alle utførte aborter t.o.m. uke 9 Herav med abortfremkallende midler
  Kun bruk av abortfremkallende stoff Komb. av abortfremkallende stoff og vakuum Andre kombinasjoner        I alt
2000 11 569 1 917 1 075  349 3 341
2001 11 147 2 442 1 884  292 4 618
2002 10 952 3 162 1 737  425 5 324

Standardtegn i tabeller