Statistisk sentralbyrå

Svangerskapsavbrudd

7   Utførte svangerskapsavbrudd, etter varighet av svangerskap og type avgjørelse. 2002
Svangerskapets varighet Svangerskapsavbrudd utført Selvbestemt Avgjort i primærnemd Avgjort i klagenemd
Totalt 13 557 13 060  489 8
 3 uker 1 1 - -
 4 uker  107  107 - -
 5 '  687  687 - -
 6 ' 2 522 2 522 - -
 7 ' 3 107 3 107 - -
 8 ' 2 918 2 918 - -
 9 ' 1 610 1 609 1 -
10 ' 1 136 1 135 1 -
11 '  604  604 - -
12 '  300  258 42 -
13 '  103 7 95 1
14 ' 93 1 92 -
15 ' 41 - 41 -
16 ' 34 - 34 -
17 ' 49 - 48 1
18 ' 54 - 51 3
19 ' 31 - 30 1
20 ' 30 - 30 -
21 ' 8 - 7 1
22 ' 6 - 5 1
23 ' 2 - 2 -
24 ' 1 - 1 -
32 ' 1 - 1 -
Uoppgitt  112  104 8 -

Standardtegn i tabeller