Statistisk sentralbyrå

Svangerskapsavbrudd

5   Utførte nemdbehandlede aborter, etter paragraf. 1999-2002
Totalt 2a Søkers helse 2b Sosiale årsaker 2c Risiko for fosterskade Kombinasjon 2a og 2b Kombinasjon 2b og 2c Uoppgitt Annet1
1999  494 36  246  153 25 9 12 13
2000  522 42  280  155 25 1 2 17
2001  506 40  253  157 38 5 5 8
2002  493 50  219  175 40 1 - 8
1  Inneholder også 2d og 2e.

Standardtegn i tabeller