Statistisk sentralbyrå

Svangerskapsavbrudd

4   Utførte svangerskapsavbrudd blant tenåringer (-19 år), etter bostedsfylke. 1999-2002
Bostedsfylke 1999 2000 2001 2002
Aborter Per 1 000 Aborter Per 1 000 Aborter Per 1 000 Aborter Per 1 000
Hele landet 2 454 19,0 2 599 20,1 2 450 18,8 2 225 16,9
Østfold  123 17,4  145 20,6  130 18,5  115 16,2
Akershus  245 18,7  257 19,6  230 17,4  219 16,2
Oslo  304 28,6  284 26,4  258 23,7  210 18,8
Hedmark 95 18,3  105 20,2 88 16,9 83 15,8
Oppland  107 20,9  105 20,7  100 19,9 87 17,2
Buskerud  108 16,4  136 20,3  118 17,5 90 13,1
Vestfold  124 20,0  135 21,6  107 16,9  101 15,6
Telemark  104 21,3 93 19,2 99 20,4 91 18,5
Aust-Agder 48 14,3 39 11,6 55 16,4 46 13,7
Vest-Agder 72 14,1 80 15,9 68 13,7 57 11,5
Rogaland  145 11,8  197 16,0  189 15,2  159 12,7
Hordaland  228 17,4  239 18,2  211 16,0  230 17,4
Sogn og Fjordane 60 16,7 67 18,8 57 16,2 58 16,5
Møre og Romsdal  135 16,9  129 16,3  128 16,3  114 14,6
Sør-Trøndelag  116 15,6  152 20,4  151 20,1  128 16,7
Nord-Trøndelag 86 21,0 71 17,1 74 17,6 75 18,0
Nordland  165 22,6  175 24,1  191 26,5  171 23,7
Troms  114 26,1  113 26,0  124 28,4  122 27,5
Finnmark Finnmárku 73 35,6 72 34,5 69 32,3 69 31,9

Standardtegn i tabeller