Statistisk sentralbyrå

Svangerskapsavbrudd

2   Utførte svangerskapsavbrudd, etter kvinnens bostedsfylke. 1980-2002
Bostedsfylke 1980 1983 1986 1989 1992 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Hele landet 13 531 13 646 15 474 16 208 15 164 14 533 14 311 13 985 14 028 14 279 14 655 13 887 13 557
Østfold  725  725  813  808  716  688  734  740  742  732  782  767  738
Akershus 1 298 1 317 1 613 1 747 1 557 1 499 1 254 1 437 1 497 1 597 1 589 1 498 1 435
Oslo 2 350 2 542 3 104 3 489 3 255 3 016 2 737 2 601 2 587 2 661 2 640 2 368 2 350
Hedmark  622  594  610  620  612  543  505  557  535  534  534  544  534
Oppland  592  568  544  622  542  556  580  511  500  558  568  518  492
Buskerud  680  671  777  814  789  706  693  667  725  675  784  699  652
Vestfold  582  620  596  665  664  625  580  657  634  648  636  635  680
Telemark  468  445  510  485  458  475  458  453  460  514  482  470  464
Aust-Agder  213  217  219  247  236  239  203  222  229  223  228  207  211
Vest-Agder  306  292  306  325  298  321  341  331  356  348  371  357  314
Rogaland  675  730  883  918  869  890  878  880  890  848  948  931  904
Hordaland 1 030 1 087 1 305 1 335 1 194 1 127 1 177 1 127 1 150 1 227 1 217 1 190 1 137
Sogn og Fjordane  271  258  243  254  233  249  266  224  228  239  229  225  233
Møre og Romsdal  624  584  678  598  600  556  562  540  526  553  557  543  514
Sør-Trøndelag  869  917 1 009 1 039  843  866  807  833  764  861  927  848  865
Nord-Trøndelag  271  304  358  347  388  340  341  303  350  345  314  296  325
Nordland 1 000  832  884  889  891  873  857  837  785  774  817  785  707
Troms  572  567  648  647  682  612  637  580  562  588  627  610  599
Finnmark Finnmárku  371  358  363  351  316  337  375  336  344  324  358  314  296
Utlandet 7 12 6 8 9 12 10 7 9 16 44 74  104
Uoppgitt 5 6 5 - 12 3  316  142  155 14 3 8 3

Standardtegn i tabeller