Statistisk sentralbyrå


Svangerskapsavbrudd

7   Utførte svangerskapsavbrudd, etter varighet av svangerskap og type avgjørelse. 2001
Svangerskapets varighet Svangerskapsavbrudd utført Selvbestemt Avgjort i primærnemd Avgjort i klagenemd
Totalt 13 867 13 370 485 12
 4 uker 108 108 - -
 5 ' 640 640 - -
 6 ' 2 274 2 271 - -
 7 ' 3 109 3 107 - -
 8 ' 3 266 3 263 - -
 9 ' 1 747 1 746 - -
10 ' 1 235 1 233 - -
11 ' 607 603 - -
12 ' 282 240 42 -
13 ' 124 - 114 -
14 ' 104 - 98 3
15 ' 28 - 26 2
16 ' 43 - 41 -
17 ' 44 - 42 2
18 ' 46 - 45 1
19 ' 29 - 27 2
20 ' 16 - 15 1
21 ' 6 - 6 -
22 ' 5 - 5 -
23 ' - - - -
24 ' 4 - 3 1
25 ' 1 - 1 -
Uoppgitt 149 159 20 -

Standardtegn i tabeller