Statistisk sentralbyrå


Svangerskapsavbrudd

5   Utførte nemdbehandled aborter, etter paragraf. 1999-2001
År Totalt 2a Søkers helse 2b Sosiale årsaker 2c Risiko for fosterskade Kombinasjon 2a og 2b Kombinasjon 2b og 2c Uoppgitt 1 Annet
1999 494 36 246 153 25 9 12 13
2000 522 42 280 155 25 1 2 17
2001 496 39 252 150 38 5 4 8
1  Inneholder også 2d og 2e.

Standardtegn i tabeller