Statistisk sentralbyrå


Svangerskapsavbrudd

4   Utførte svangerskapsavbrudd blant tenåringer (-19 år), etter bostedsfylke. 1999-2001
Bostedsfylke 1999 2000 2001
Aborter Per 1 000 Aborter Per 1 000 Aborter Per 1 000
Hele landet 2 454 19,0 2 599 20,1 2 448 18,8
Østfold 123 17,4 145 20,6 130 18,5
Akershus 245 18,7 257 19,6 230 17,4
Oslo 304 28,6 284 26,4 258 23,7
Hedmark 95 18,3 105 20,2 88 16,9
Oppland 107 20,9 105 20,7 100 19,9
Buskerud 108 16,4 136 20,3 118 17,5
Vestfold 124 20,0 135 21,6 107 16,9
Telemark 104 21,3 93 19,2 99 20,4
Aust-Agder 48 14,3 39 11,6 55 16,4
Vest-Agder 72 14,1 80 15,9 68 13,7
Rogaland 145 11,8 197 16,0 188 15,2
Hordaland 228 17,4 239 18,2 210 16,0
Sogn og Fjordane 60 16,7 67 18,8 57 16,2
Møre og Romsdal 135 16,9 129 16,3 128 16,3
Sør-Trøndelag 116 15,6 152 20,4 151 20,1
Nord-Trøndelag 86 21,0 71 17,1 74 17,6
Nordland 165 22,6 175 24,1 191 26,5
Troms 114 26,1 113 26,0 124 28,4
Finnmark 73 35,6 72 34,5 69 32,3

Standardtegn i tabeller