Statistisk sentralbyrå


Svangerskapsavbrudd

7   Utførte svangerskapsavbrudd, etter varighet av svangerskap og type avgjørelse. 2000
Svangerskapets varighet Svangerskapsavbrudd utført Selvbestemt Avgjort i primærnemd Avgjort i klagenemd
Totalt 14 635 14 122 502 11
 4 uker 70 70 - -
 5 ' 575 575 - -
 6 ' 2 205 2 205 2 -
 7 ' 3 260 3 258 1 -
 8 ' 3 507 3 506 1 -
 9 ' 1 945 1 944 2 1
10 ' 1 380 1 377 3 -
11 ' 675 672 65 1
12 ' 386 320 104 1
13 ' 129 24 80 -
14 ' 85 5 39 -
15 ' 43 4 44 1
16 ' 47 2 31 2
17 ' 33 - 44 2
18 ' 46 - 36 1
19 ' 37 - 25 2
20 ' 27 - 8 -
21 ' 8 - 2 -
22 ' 2 - 2 -
23 ' - - - -
24 ' 2 - 1 -
25 ' 1 - 1 -
28 ' 1 - - -
29 ' 1 1 - -
Uoppgitt 170 159 11 -

Standardtegn i tabeller