Statistisk sentralbyrå


6   Svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner 20-24 år, etter bostedsfylke. Treårsperioder 1979-1993 og 1997-1999
Bostedsfylke 1979-81 1982-84 1985-87 1988-90 1991-93 1997-99
Hele landet 22,4 23,2 27,3 29,1 27,8 25,4
Østfold 20,2 20,4 24,3 26,5 23,9 23,7
Akershus 21,1 21,8 28,0 29,3 28,1 26,9
Oslo 39,2 43,9 54,3 58,8 57,0 41,8
Hedmark 20,0 21,2 20,4 22,7 24,4 24,5
Oppland 20,6 19,4 20,5 23,0 22,5 25,2
Buskerud 19,0 21,0 26,4 28,5 25,0 22,9
Vestfold 20,7 19,6 23,9 24,4 24,8 26,5
Telemark 18,6 19,1 21,4 15,5 23,8 22,3
Aust-Agder 15,2 14,7 18,3 15,5 16,2 20,4
Vest-Agder 14,0 15,2 15,1 15,4 14,2 18,3
Rogaland 14,3 15,0 16,9 18,7 19,5 20,0
Hordaland 19,4 19,9 25,0 25,7 24,3 22,0
Sogn og Fjordane 16,8 16,7 17,0 17,7 15,9 17,8
Møre og Romsdal 16,4 15,3 17,1 18,7 17,9 16,5
Sør-Trøndelag 23,5 26,0 30,0 30,0 26,7 26,1
Nord-Trøndelag 13,6 14,1 16,6 18,6 22,4 21,1
Nordland 23,9 23,1 26,5 28,1 27,4 26,5
Troms 26,4 26,3 30,1 33,8 33,6 34,8
Finnmark 33,5 28,8 35,2 35,0 32,8 37,2

Standardtegn i tabeller