Statistisk sentralbyrå


5   Svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner 15-19 år, etter bostedsfylke. Treårsperioder 1979-1993 og 1997-1999
Bostedsfylke 1979-81 1982-84 1985-87 1988-90 1991-93 1997-99
Hele landet 22,6 20,3 22,0 21,2 19,0 18,6
Østfold 20,2 20,7 22,9 20,6 16,5 18,8
Akershus 21,4 19,2 22,7 22,2 19,9 19,5
Oslo 36,7 34,8 39,1 40,1 33,1 27,7
Hedmark 21,9 19,9 18,4 20,1 17,7 17,5
Oppland 21,0 20,5 18,9 21,2 19,5 19,3
Buskerud 25,1 19,6 17,7 19,1 17,8 18,2
Vestfold 21,4 20,0 21,6 18,8 17,8 18,4
Telemark 23,2 21,5 20,1 18,3 15,6 19,0
Aust-Agder 18,7 17,7 17,1 17,3 15,2 14,4
Vest-Agder 13,6 12,7 13,3 12,3 10,7 14,7
Rogaland 13,4 13,9 16,1 16,1 14,4 13,2
Hordaland 18,1 18,0 20,9 20,5 15,9 17,7
Sogn og Fjordane 20,2 16,8 15,0 17,1 16,1 14,2
Møre og Romsdal 20,6 17,6 19,0 17,2 15,4 15,5
Sør-Trøndelag 25,0 21,3 23,5 21,6 18,5 17,9
Nord-Trøndelag 18,6 17,1 18,7 18,3 16,9 19,1
Nordland 28,8 25,8 23,8 22,6 23,2 24,6
Troms 26,0 21,3 24,9 24,7 26,0 23,4
Finnmark 36,9 30,3 28,4 26,4 28,1 30,4

Standardtegn i tabeller