Statistisk sentralbyrå


3   Utførte svangerskapsavbrudd, per 1 000 kvinner 15-49 år og etter kvinnens bostedsfylke. 1980-1999
Bostedsfylke 1980 1983 1986 1989 1992 1994 1996 1997 1998 1999
Hele landet 14,6 14,1 15,3 15,5 14,2 13,5 13,4 13,1 13,2 13,4
Østfold 13,9 13,4 14,5 13,9 12,2 11,8 12,7 12,8 12,9 12,7
Akershus 14,0 13,5 15,5 15,7 13,9 13,3 11,2 12,8 13,2 13,8
Oslo 22,3 23,6 27,5 29,3 26,1 23,6 21,0 19,8 19,5 19,8
Hedmark 15,5 14,3 14,4 14,1 13,8 12,4 11,8 13,1 12,8 12,8
Oppland 15,1 13,9 13,0 14,4 12,4 12,7 13,6 12,1 12,0 13,6
Buskerud 14,1 13,2 14,7 14,6 13,9 12,5 12,4 11,9 13,0 12,1
Vestfold 13,8 14,0 13,0 13,8 13,4 12,5 11,7 13,2 12,7 13,0
Telemark 13,4 12,3 13,7 12,6 11,7 12,1 11,9 11,8 12,1 13,5
Aust-Agder 10,9 10,4 10,0 10,6 9,8 9,8 8,4 9,2 9,5 9,3
Vest-Agder 10,0 9,1 9,2 9,3 8,3 8,9 9,4 9,1 9,8 9,5
Rogaland 9,6 9,7 11,1 10,9 10,0 10,0 9,8 9,8 9,8 9,3
Hordaland 11,7 11,8 13,7 13,3 11,7 10,9 11,4 10,9 11,2 11,9
Sogn og Fjordane 12,4 11,4 10,4 10,5 9,4 10,0 10,7 9,0 9,3 9,7
Møre og Romsdal 12,2 11,0 12,4 10,7 10,6 9,8 9,9 9,6 9,4 9,9
Sør-Trøndelag 15,6 15,8 16,9 16,6 13,2 13,5 12,8 13,2 12,2 13,7
Nord-Trøndelag 10,0 10,7 12,2 11,5 12,8 11,3 11,5 10,3 12,1 12,1
Nordland 18,7 15,0 15,7 15,6 15,5 15,2 15,2 14,9 14,3 14,2
Troms 16,9 16,0 17,8 17,3 18,0 16,1 16,9 15,6 15,4 16,2
Finnmark 20,3 19,2 19,3 18,5 16,3 17,3 19,8 17,9 19,1 18,3

Standardtegn i tabeller