Statistisk sentralbyrå


1   Utførte svangerskapsavbrudd, etter kvinnens alder. 1979-1999
  Svanger-
skaps-
avbrudd utført
Svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner i alder Samlet
aborttall3
  15-191 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
1979   14 456 24,2 23,2 18,0 15,2 12,2 7,4 1,0 506
1980   13 531 22,5 22,1 16,2 13,7 11,4 6,8 0,8 468
1981   13 845 23,2 21,8 17,1 14,1 11,3 6,2 0,9 473
1982   13 496 21,0 22,1 15,6 13,9 11,7 6,0 0,8 456
1983   13 646 20,8 23,1 16,2 13,8 10,7 5,9 0,8 456
1984   14 070 21,0 24,4 17,0 13,7 10,7 5,5 0,6 465
1985   14 599 21,7 26,1 18,1 13,8 10,3 4,6 0,8 477
1986   15 474 23,0 27,5 19,4 14,1 10,4 4,9 0,6 499
1987   15 422 22,1 29,0 18,3 14,2 10,1 4,6 0,5 494
1988   15 852 22,5 29,0 20,9 14,1 9,8 4,3 0,5 506
1989   16 208 21,6 30,2 21,8 14,8 10,2 4,0 0,6 516
1990   15 551 20,1 28,6 22,0 14,3 10,0 3,6 0,5 496
1991   15 528 19,0 28,9 22,2 15,0 9,8 3,5 0,5 495
1992   15 164 18,9 27,7 21,8 14,5 9,8 3,7 0,4 484
1993   14 909 18,7 26,5 21,2 15,2 9,7 3,7 0,4 477
19942 14 533 17,7 25,6 20,9 15,7 9,7 3,5 0,3 467
19952 13 762 18,0 23,9 19,5 14,5 8,9 3,6 0,4 444
1996   14 311 18,4 25,5 20,4 15,1 9,2 3,2 0,4 466
1997   13 985 19,0 24,7 19,3 14,9 9,5 3,5 0,3 461
1998   14 028 18,7 25,8 19,2 15,1 9,6 3,3 0,3 465
1999   14 251 18,6 26,4 19,6 15,5 10,1 3,8 0,2 471
1  Svangerskapsavbrudd blant kvinner i alder under 20 år per 1 000 kvinner 15-19 å.r
2  For 1994 og 1995 finnes bare tall for svangerskapsavbrudd etter kvinnens fødselsår. Svangerskapsavbrudd per 1000 kvinner i 5-års aldersgrupper er derfor beregnet ved interpolasjon mellom fødselsår.
3  Det antall aborter, som 1 000 kvinner ville ha fått utført, dersom de levde til de var 50 år, beregnet ut fra de aldersspesifikke abortrater i observasjonsåret.

Standardtegn i tabeller