Statistisk sentralbyrå


4   Lovbrudd anmeldt, etter type lovbrudd. 1991-2001
Type lovbrudd 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Alle typer lovbrudd  351 723  357 611  346 187  351 634  400 579  411 898  431 608  446 672  437 539  454 249  444 395
                       
Forbrytelser  252 362  254 099  244 659  249 615  286 037  292 249  308 055  318 275  315 924  330 071  321 959
                       
Forbrytelser mot straffeloven  245 985  247 003  237 170  241 108  271 794  275 819  286 605  293 235  289 424  302 297  290 196
Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet 8 7 3 10 7 4 5 15 19 22 18
Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode 13 12 8 3 14 4 4 8 8 1 2
Forbrytelse mot statsmaktene 6 4 2 - 4 - 1 1 2 1 -
Annet 7 8 6 3 10 4 3 7 6 - 2
Forbrytelse mht. utøvelse av statsborgerlige rettigheter - 1 5 3 - 1 - - 1 4 3
Forbrytelse i den offentlige tjeneste  302  395  427  539  569  489  512  456  428  417  369
Vinningsforbrytelse 10 17 7 9 16 6 8 5 5 5 5
Brevbrudd 1 4 3 6 4 14 7 4 8 4 3
Misbruk av myndighet 2 2 9 33  104  177  194  185  185  171  125
Annet  289  372  408  491  445  292  303  262  230  237  236
Forbrytelse mot den offentlige myndighet  895  922  946  989  892 1 002 1 003 1 061 1 115 1 314 1 318
Vold mot offentlig tjenestemann  692  680  666  711  651  723  777  771  856  978  896
Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann 38 44 71 60  104  149  131  188  184  262  288
Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming 38 34 32 26 47 44 30 31 24 32 96
Annet  127  164  177  192 90 86 65 71 51 42 38
Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred 4 506 4 255 3 914 4 085 4 461 4 753 4 782 5 368 5 255 5 731 5 201
Opprør og oppløp mv. 6 5 7 3 2 3 3 3 5 3 -
Rasediskriminering 35 34 44 42 59 66 47 45 38 32 82
Oppfordring til straffbar handling mv. 5 5 9 6 18 7 8 9 6 3 3
Brevbrudd 20 20 35 39 31 32 33 30 43 21 26
Innbrudd 4 185 3 950 3 590 3 721 4 143 4 409 4 448 4 967 4 777 5 297 4 749
Annet  255  241  229  274  208  236  243  314  386  375  341
Allmennfarlig forbrytelse 8 416 8 747 8 399 8 773 12 726 14 388 16 839 17 963 18 619 20 138 22 270
Forsettlig forvoldelse av ildebrann  227  240  204  206  232  217  186  164  162  198  148
Uaktsom forvoldelse av ildebrann  508  514  339  325  202  202  203  212  285  264  233
Narkotikaforbrytelse 6 789 7 214 7 194 7 361 11 096 12 747 15 130 16 180 16 945 18 301 20 228
Grov narkotikaforbrytelse  588  478  446  644  815  922 1 039 1 096  875 1 001 1 183
Annet  304  301  216  237  381  300  281  311  352  374  478
Falsk forklaring  345  378  343  366  608  734  646  596  541  752  807
Falsk anklage  421  513  524  509  536  610  611  589  587  672  760
Forsettlig falsk anklage  265  346  353  329  339  383  348  344  323  383  406
Annet  156  167  171  180  197  227  263  245  264  289  354
Pengefalsk 40 32 63 74 95  254  630 1 185 1 483 1 865 1 722
Dokumentfalsk 2 437 2 365 2 314 2 377 3 117 3 102 3 253 3 285 2 916 3 355 3 877
Benyttelse av falskt dokument  800  686  689  917 1 461 1 465 1 665 1 799 1 690 1 976 2 167
Forfalskning av dokument 1 013 1 016  977  875 1 104 1 063  960  958  742  792  983
Annet  624  663  648  585  552  574  628  528  484  587  727
Seksualforbrytelse1 2 354 2 512 2 262 2 181 2 356 4 240 3 569 3 113 2 988 2 938 3 063
Voldtekt  385  429  395  366  369  423  424  456  467  555  635
Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l. - - 2 21 29 31 33 27 48 27 5
Seksuell omgang med bevisstløs - - 32 40 82 82  109  119 97  121 14
Voldtektsforsøk 84  126  105 95 93 91 86  107 85  126  101
Incest  168  160  130 83  111  142  153  143  153 96  120
Seksuell omgang med barn  761  836  568  537  538  656  631  681  671  647  697
Under 10 år - - - - -  156  219  218  230  193  211
Under 14 år  607  652  434  392  393  333  261  300  278  263  248
Under 16 år  154  184  134  145  145  167  151  163  163  191  238
Annen seksuell omgang 40 80 34 34 36 65 58 84 88 73 95
Seksuell handling med barn under 16 år - - 72 72  183  229  265  238  216  252  255
Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd  683  691  678  649  599  742  802  805  802  709  674
Pornografi  110 39 80  110  158 1 583  800  209  107  125  180
Annet  123  151  166  174  158  196  208  244  254  207  287
Forbrytelse mht. familieforhold  241  169  177  145  178  181  161  177  199  229  203
Misligholdt forsørgelsesplikt mv. 33 8 2 2 14 19 8 15 16 10 22
Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap 6 2 11 7 8 7 7 7 4 7 10
Bortføring av barn 49 53 50 48 81 79 67 72 71 73 62
Annet  153  106  114 88 75 76 79 83  108  139  109
Forbrytelse mot den personlige frihet 3 584 4 010 4 178 4 528 5 374 6 008 6 001 6 672 7 175 8 708 9 428
Trusler 3 354 3 722 3 924 4 281 5 062 5 737 5 653 6 286 6 834 8 334 9 011
Tvang/frihetsberøvelse 29 32 32 32  132  145  200  247  211  241  260
Annet  201  256  222  215  180  126  148  139  130  133  157
Forbrytelse mot liv, legeme og helbred 9 978 10 809 11 472 11 859 12 283 13 048 13 088 13 207 13 269 14 885 14 875
Legemsfornærmelse 7 138 7 869 8 329 8 848 9 423 10 097 10 110 10 216 9 916 10 998 11 309
Legemsbeskadigelse 2 445 2 575 2 773 2 665 2 467 2 558 2 592 2 603 2 930 3 444 3 160
Grov legemsbeskadigelse2 50 48 48 40 43 44 31 32 38 46 32
Uaktsom legemsbeskadigelse2 32 18 26 26 23 23 28 36 36 27 32
Drapsforsøk 57 74 60 57 53 73 50 48 66 68 54
Drap 51 46 39 34 43 43 38 38 37 49 41
Uaktsomt drap3 32 20 17 24 48 36 36 40 45 38 35
Annet3  173  159  180  165  183  174  203  194  201  215  212
Ærekrenkelse  784  920  967 1 032  967 1 008 1 052  898  897  924  921
Underslag 2 228 2 122 1 868 1 942 2 161 2 147 1 997 2 137 2 184 2 425 2 393
Simpelt underslag 1 853 1 725 1 553 1 597 1 828 1 870 1 667 1 810 1 902 2 164 2 131
Grovt underslag  375  397  315  345  333  277  330  327  282  261  262
Tyveri  177 024  174 985  168 831  170 725  182 774  180 706  184 185  193 630  188 087  192 275  179 527
Simpelt tyveri 68 419 70 510 68 397 70 860 76 398 77 746 83 519 90 809 95 737 98 995 90 020
Fra bedrift, kontor og lager 3 464 3 460 3 259 3 406 3 657 3 710 3 843 4 684 5 013 4 727 4 797
Fra butikk 4 587 3 773 3 360 3 496 4 827 4 390 5 106 6 013 6 418 7 447 6 138
Fra leilighet, bolighus og hytte 4 713 4 847 4 815 5 096 5 730 5 987 6 461 7 306 7 733 8 087 7 712
Fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus 1 163 1 381 1 468 1 611 1 754 1 799 1 833 1 995 2 133 2 166 2 338
Fra offentlig bygning og institusjon 2 049 2 157 2 424 3 041 3 277 3 694 3 916 4 190 4 455 4 705 4 023
Fra befordringsmiddel 7 134 6 906 7 031 7 018 7 537 7 630 8 357 9 745 10 982 11 025 9 506
Fra kafé og restaurant 2 373 2 237 2 248 2 539 2 563 3 310 4 453 5 420 6 517 8 073 6 284
Fra garderobe 1 465 1 635 1 592 1 950 1 900 1 975 2 068 2 289 2 365 2 669 2 556
Sykkeltyveri 24 629 26 570 24 711 24 516 26 577 25 731 24 166 23 053 22 404 21 464 19 570
Annet simpelt tyveri 16 842 17 544 17 489 18 187 18 576 19 520 23 316 26 114 27 717 28 632 27 096
Grovt tyveri 85 927 82 647 79 146 79 049 83 857 81 513 80 647 81 149 71 487 69 941 68 909
Fra leilighet, bolighus og hytte 20 213 19 923 19 709 18 213 19 544 19 107 16 923 15 106 12 636 11 066 10 303
Fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus 3 804 4 705 4 913 5 222 5 743 5 495 4 912 4 793 3 851 3 608 3 961
Fra offentlig bygning og institusjon 3 728 3 419 3 451 3 268 3 542 3 448 2 884 2 559 2 357 2 144 1 900
Fra befordringsmiddel 30 140 28 026 27 387 29 056 30 753 29 688 31 458 33 308 29 520 27 561 23 678
Fra forretning, bedrift, kontor og lager 18 639 16 952 14 851 14 746 15 259 14 132 12 997 12 477 10 356 10 532 9 513
Annet grovt tyveri 9 403 9 622 8 835 8 544 9 016 9 643 11 473 12 906 12 767 15 030 19 554
Brukstyveri av motorkjøretøy 22 678 21 828 21 288 20 816 22 519 21 447 20 019 21 672 20 863 23 339 20 598
Bil 17 003 16 526 16 789 16 841 18 281 17 243 16 224 17 716 16 430 18 395 15 591
Motorsykkel  588  543  462  341  426  399  454  642  824 1 005 1 133
Annet 5 087 4 759 4 037 3 634 3 812 3 805 3 341 3 314 3 609 3 939 3 874
Utpressing og ran 1 209 1 197 1 138 1 077 1 086 1 139 1 208 1 528 1 964 2 009 1 682
Utpressing 35 49 66 50 93 75 77 93  176  126  102
Ran  956  864  797  783  771  825  883 1 034 1 232 1 264 1 006
Grovt ran  174  245  232  218  176  192  190  320  466  517  485
Utpressing og ran, diverse 44 39 43 26 46 47 58 81 90  102 89
Bedrageri og utroskap 10 673 10 832 8 589 9 011 12 272 13 415 18 406 12 667 11 290 12 295 12 195
Bedrageri 8 720 8 752 6 922 7 552 9 895 11 856 16 809 11 350 9 651 10 568 10 497
Grovt bedrageri  653  593  505  444 1 420  490  484  440  495  570  688
Forsikringsbedrageri  294  307  262  203  228  293  326  167  380  240  209
Utroskap 56 77 58 53 58 49 65 47 38 45 44
Grov utroskap 32 56 38 53 73 81 51 34 39 33 36
Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv.  151  200  135  110 96 87  117 77 42 41 40
Annet  767  847  669  596  502  559  554  552  645  798  681
Forbrytelse i gjeldsforhold 1 771 2 367 2 213 1 843 2 034 1 813 1 696 1 606 1 579 1 713 1 365
Forsømmelig og uriktig bokførsel  141  185  152 93  289  218  224  255  572  560  325
Annet 1 630 2 182 2 061 1 750 1 745 1 595 1 472 1 351 1 007 1 153 1 040
Skadeverk 15 850 16 382 15 603 16 188 23 401 22 165 21 422 21 117 23 357 23 852 22 155
Simpelt skadeverk 15 013 15 438 14 573 15 136 22 265 20 668 20 324 19 955 22 092 22 652 21 078
Grovt skadeverk  832  937 1 024 1 048 1 127 1 493 1 087 1 158 1 255 1 198 1 073
Misbruk av forretningshemmelighet 5 7 6 4 9 4 11 4 10 2 4
Åger og lykkespill 10 10 10 25 21 38 38 29 13 7 2
Forbrytelse i sjøfartsforhold 84 87 87 78  103 94 62 87  107  139  125
Heleri og etterfølgende bistand 2 812 2 974 2 829 2 746 3 759 4 476 5 435 5 841 5 343 5 627 5 915
Heleri 2 694 2 850 2 696 2 481 3 179 3 639 4 573 4 914 4 354 4 484 4 691
Grovt heleri . . 2  113  362  568  228  200  197  195  230
Annet  118  124  131  152  218  269  634  727  792  948  994
                       
Forbrytelse mot lov om legemidler mv. 5 662 6 297 6 422 6 757 11 420 13 785 18 376 21 498 23 167 24 726 27 548
Narkotika, bruk 4 653 5 138 5 176 5 516 8 811 8 515 11 032 12 171 13 181 13 767 15 503
Narkotika, besittelse  119  107 62 4 1 380 4 411 6 391 8 230 8 762 9 734 10 996
Narkotika, diverse  890 1 052 1 184 1 237 1 229  859  953 1 097 1 224 1 225 1 049
                       
Forbrytelse mot lov om merverdiavgift  102 86  264  665  716  428  400  410  319  272  251
                       
Forbrytelse mot den militære straffelov  199  226 94  151  178  170  207  216  225  202  135
                       
Forbrytelse mot ligningsloven 52 49  476  665 1 363 1 393 1 521 1 955 1 985 1 603 2 323
Manglende selvangivelse 2 1  325  504 1 070 1 150 1 278 1 684 1 728 1 276 2 022
Skattesvik 1 1 94  107  234  176  173  184  169  202  197
Annet 49 47 57 54 59 67 70 87 88  125  104
                       
Forbrytelse mot tolloven 89 99 33 58 50 84  113  115  144  131  123
Smugling 42 46 32 58 50 84  100 53 54 65 57
Omsetting og besittelse av ufortollet vare 14 17 - - - - - - - - -
Annet 33 36 1 - - - 13 62 90 66 66
                       
Forbrytelse mot alkoholloven 61 56  124  198  281  393  334  391  221  176  167
Omsetting 8 10 12 19 43 40 31 48 22 23 28
Hjemmebrenning 34 32 67 72  122  173  118  145 73 40 27
Annet 19 14 45  107  116  180  185  198  126  113  112
                       
Forbrytelse mot andre lover  212  283 76 13  235  177  499  455  439  664 1 216
                       
Forseelser 99 361  103 512  101 528  102 019  114 542  119 649  123 553  128 397  121 615  124 178  122 436
                       
Forseelse mot straffeloven 20 423 22 201 26 361 30 243 34 530 41 123 42 453 43 953 40 599 40 027 37 486
Skadeverk 2 2 1 028 1 344 1 360 3 081 6 758 10 050 7 595 5 637 3 901
Naskeri 8 688 10 225 11 123 13 017 14 751 15 951 15 523 15 802 15 397 16 769 15 089
Forseelse mot den alminnelige orden og fred 3 642 3 585 4 920 5 915 6 183 7 097 7 054 6 936 6 642 6 013 6 725
Telefonsjikane 2 105 2 295 2 959 3 620 4 298 4 599 3 427 2 710 2 440 2 647 2 586
Sjøfartsforseelse 1 167 1 125  989 1 054 1 156 1 382 1 705 1 045 1 163 1 056  785
Annet 4 819 4 969 5 342 5 293 6 782 9 013 7 986 7 410 7 362 7 905 8 400
                       
Forseelse mot veitrafikkloven 55 457 55 912 52 167 49 656 56 974 55 983 59 144 61 635 58 177 59 953 60 346
Promillekjøring 9 564 9 408 8 351 8 355 9 051 8 670 8 777 9 330 9 046 9 588 9 615
Uten gyldig førerkort 8 560 9 182 8 860 8 756 11 295 11 165 11 804 13 435 12 809 13 612 13 740
Ulovlig hastighet 9 449 9 008 8 526 8 179 9 312 8 717 10 115 10 419 9 088 9 585 10 670
Personskade 8 234 8 153 8 380 8 084 8 473 8 628 8 548 8 727 8 560 8 325 7 900
Annet 19 650 20 161 18 050 16 282 18 843 18 803 19 900 19 724 18 674 18 843 18 421
                       
Forseelse mot løsgjengerloven 4 768 4 864 4 635 5 051 5 182 5 041 4 690 4 477 4 908 5 435 5 725
Drukkenskap 3 799 3 763 3 537 4 014 4 263 3 634 3 486 3 503 4 176 4 775 5 167
Ordensforstyrrelse  553  632  646  699  619  705  703  663  463  341  239
Annet  416  469  452  338  300  702  501  311  269  319  319
                       
Forseelse mot politivedtektene 2 714 2 655 2 717 2 713 2 490 2 457 2 468 2 461 2 525 2 574 2 392
Demonstrasjon 14 21 49 33 30 5 15 8 1 32 34
Urinering  480  526  724  816  725  763  897  807  899  838  860
Annet 2 220 2 108 1 944 1 864 1 735 1 689 1 556 1 646 1 625 1 704 1 498
                       
Forseelse mot lov om merverdiavgift  361  364  259 12  151  503  415  736  611  621  471
                       
Forseelse mot den militære straffelov  728  661  538  350  396  245  243  294  176  145 78
                       
Forseelse mot tolloven 1 537 1 859 1 874 1 361 1 498 1 600 1 434 1 510 1 925 2 455 2 228
Smugling  387  891 1 030  860 1 075 1 172 1 055 1 029 1 291 1 674 1 494
Omsetting og besittelse av ufortollet vare  151  268  243  130  130  132 91  122  140  148  106
Annet  999  700  601  371  293  296  288  359  494  633  628
                       
Forseelse mot alkoholloven 1 225 1 453 1 667 1 545 1 877 1 572 1 775 1 945 2 102 2 382 2 392
Omsetting 67  201  124  103  186  156 74 53 66  109  118
Hjemmebrenning  662  652  732  673  826  559  458  416  290  223  174
Annet  496  600  811  769  865  857 1 243 1 476 1 746 2 050 2 100
                       
Forseelse mot arbeidsmiljøloven  699  765  775  884 1 033 1 018 1 225 1 285 1 005  978  962
                       
Forseelse mot andre lover 11 449 12 778 10 535 10 204 10 411 10 107 9 706 10 101 9 587 9 608 10 356
1  Tidligere 'Forbrytelse mot sedeligheten'. Etter nytt kapittel 19 om seksualforbrytelser i straffeloven (fra 11.08.2000) er det kommet nye betegnelser for flere av disse typer lovbrudd.
2  'Uaktsom, grov legemsbeskadigelse' (§ 238) inngår i 'Uaktsom legemsbeskadigelse'. Tidligere inngikk denne i 'Grov legemsbeskadigelse'. Endringen gjelder hele perioden.
3  'Barnedrap' (§234) inngår i 'Annet'. Tidligere inngikk denne i 'Uaktsomt drap'. Endringen gjelder hele perioden.

Standardtegn i tabeller