© Statistisk sentralbyrå

Innhold og layout på disse nettsidene er opphavsrettlig beskyttet.

Statistisk sentralbyrå gir tillatelse til at materiale på dette nettstedet (tekst, statistiske tabeller og figurer) fritt kan lagres elektronisk, skrives ut, mangfoldiggjøres og videreformidles. Tillatelsen forutsetter henvisning til kilden stoffet er hentet fra (kilde: Statistisk sentralbyrå). Kildehenvisning skal angis i direkte tilknytning til hver tabell og figur som benyttes. I tillegg vil vi gjerne ha med adressen til vår web-tjeneste, www.ssb.no.

Ved gjenbruk på Internett anbefales lenke direkte til vår web-tjeneste, framfor å legge ut kopi av materialet.

Spørsmål om gjenbruk kan rettes til webgruppa@ssb.no