1801 1900 1900

 Stalheim i 2001


"Fra Stalheim" (2001)
Foto: Svein Ulvund, Voss

På hovedbølet Stalheim (bnr 1) bor i 2001 Roger Olav Stalheim (19) og hans farmor Brita Stalheim (72). Roger er i ferd med å ta over gården fra faren Olav O. Stalheim. Han driver med geit og sau, men planlegger å satse stort på utleiehytter på eiendommen i årene fremover. I tillegg til egen jord forpakter Stalheim jord bl.a. på nabogårdene Brekke og Sivle til fôrhøsting og beite. På de 6 eiendommene under Stalheim (gnr 332) bor det i 2001 til sammen 13 personer (mot 78 i 1900!). Husene på nabogården Brekke leies ut til 2-3 personer, mens nabogården Sivle er fraflyttet.

Stalheim Hotel er åpent i turistsesongen fra mai til september, og eiendommen bebos ikke i vinterhalvåret. Ingrid Tønneberg (f. 1946) er direktør for hotellet. Hun er bosatt i Bergen resten av året.

Fritidsfotografen Svein Ulvund, Voss, har siden 1996 tatt tusenvis av bilder fra Voss og omegn, og lagt en stor del av disse ut på Internett til glede for allmenheten. Etter en forsiktig anmodning fra Riksarkivet reiste han den 13.1.2001 til Stalheim og tok fotografiet til venstre. Dette er forsøkt tatt fra det stedet J.C. Dahl malte sitt bilde "Fra Stalheim" i 1842. På det nøyaktige punktet er det i dag skog som hindrer utsikten, så Ulvunds fotografi er tatt litt høyere opp. Men det er allikevel ikke vanskelig å kjenne seg igjen! Her kan du sammenligne bildene.

Svein Ulvund har også laget et nyttig oversiktsbilde over gårdene Stalheim, Brekke og Sivle.

Muntlige kilder: Olav O. Stalheim, Ingrid Tønneberg og Svein Ulvund

Følg Stalheim fra 1801