1801 1900 1900

 Andre folketellinger:
Folketellingslisten fra 1865 der Per Chr. Asbjørnsen er oppført. Klikk på bildet for å se listen i sin helhet, eller se detaljene i Digitalarkivet.

I 1865, 1875 og 1891 ble det igjen holdt landsdekkende nominative folketellinger. Nå stilte man flere spørsmål enn tidligere, blant annet om fødested. Bare tellingen i 1865 er databehandlet i sin helhet og lagt ut på Internett, de andre må for størstedelen studeres i original. Da må man vite hvor den personen man er på jakt etter bodde. I årene 1865 til 1900 steg folketallet fra 1 701 756 til 2 240 032 til tross for den store utvandringen til Amerika.

Per Christen Asbjørnsen på en av sine mange turer i marka.
(xylografi etter tegning av Hans Gude)

Eventyrsamleren P. Chr. Asbjørnsen (bildet) var av dem som ble talt ved folketellingen i 1865. Vi finner ham i Vestre Aker, i et hus kalt Frydenlund under Blindern. Han oppga bare "Forstmester" som yrke, var 54 år, ugift og losjerende. Kvinnen som eide huset hadde flere leieboere, og det var nok utleie hun levde av; hun har oppgitt "Husets Eierinde" som yrke. Blindern må ha vært et fint utgangspunkt for friluftsmannen Asbjørnsen, derfra var ikke veien så lang når han søkte seg til Nordmarka, som han så ofte gjorde. "Når verden går meg imot, og det unnlater den sjelden å gjøre når det gis noen leilighet til det, har jeg stetse funnet meg vel ved å ta en friluftsvandring som demper for min smule bekymring og uro", sier han innledningsvis i "Kvernsagn".

Andre folketellinger