1801 1900 1900
Kristiania 1900
Kristiania var nå hovedstad og hadde vokst kraftig, både i omfang og befolkningsmessig. I 1900 hadde byen 227 600 innbyggere mot bare 9 200 hundre år tidligere. Blant annet var byens promenadegate, Karl Johan mellom Stortinget og Slottet, anlagt siden sist. Foto av A. B. Wilse i 1902.

 1900: Resultater

I 1900 bodde det 2 240 000 personer i Norge. Dette var godt over dobbelt så mange som hundre år tidligere, og det til tross for at godt over 300 000 nordmenn hadde utvandret til Amerika i annen halvdel av 1800-tallet.

I løpet av 1800-tallet var det mange som hadde flyttet til byene, og ved folketellingen i 1900 bodde over 35 prosent av befolkningen i byer eller andre tettbygde strøk. I byene bodde folk tett. I en gjennomsnittlig byleilighet bodde det mellom fem og seks personer på to-tre rom, altså litt over to personer per rom. 28 prosent av leilighetene i byene hadde bare ett rom, nesten 4 prosent var helt uten kjøkken mens nesten 15 prosent delte kjøkken med andre leiligheter. 47 600 personer bodde i kjellere eller på kvister (loft) i byene. Det var 329 000 bebodde hus i landet, inkludert 1500 fjøs og staller som ble brukt til overnatting på landsbygda.

Flere resultater fra 1900-tellingen 
Endringer fra 1801 til i dag 
Uvanlige fornavn i folketellingen 1900