1801 1900 1900
Arne og Hulda Garborg
Av tellingslisten for Labråten i Asker fremgår det at årets 150-årsjubilant, Arne Garborg, var utmeldt av statskirken, mens hans kone Hulda og sønnen Arne Olaves Fjørtoft Garborg var medlemmer. Se detaljene i Digitalarkivet

 1900:
Listen der familien Garborg er ført opp. Klikk på bildet for å se skjemaet i sin helhet.

Husholdningene var blitt litt mindre enn i 1801: En gjennomsnitts husholdning i 1900 besto av 4,4 personer, én person mindre enn hundre år tidligere.

Fortsatt levde mange - nærmere 45 prosent - av landbruk og fiske, mens drøyt 25 prosent levde av industri og håndverk. Resten drev med blant annet handel, transport, arbeid i det offentlige, husarbeid eller de levde av formuen sin eller på støtte fra andre.

I 1900 ble folk også spurt om hvilket trossamfunn de tilhørte. Det store flertallet, 98 prosent, var medlemmer i statskirken. De lutherske frikirkene hadde 12 600 medlemmer og metodistene hadde 10 300. 13 300 personer, drøyt en halv prosent av befolkningen, tilhørte ikke noe trossamfunn.

1900-tellingen registrerte også "Blinde, Døvstumme og Sindssyge". 0,6 prosent av befolkningen ble plassert i denne kategorien.

Landets eldste person ved folketellingen 3. desember 1900 var Kristine Abrahamsdatter fra Sortland. Hun var født i 1794, og var altså 106 år da hun ble talt. Hun står registrert som enke og "fattigunderstøttet".

Resultater fra 1900-tellingen 
Endringer fra 1801 til i dag 
Uvanlige fornavn i folketellingen 1900 
Til SSBs navnestatistikk