- Folke-og boligtellingen. Utstilling. Nyheter 1801
1801 1900 1900

Slik kunne en avisside sett ut p folketellingsdagen i 1801:

Vekkelsespredikanten Hans Nielsen Hauge (30) er nok en gang sluppet fri etter at han ble arrestert i Ål like før jul. Fogden på Ringerike slapp Hauge fri etter å ha forsikret seg om at han ikke vil dra tilbake til Hallingdal.

Etter arrestasjonen i Ål ble Hauge brakt 18 mil til fots til fogd Hørby på Norderhov i Ringerike. Hauge og de såkalte "vennene" hans i Hallingdal fryktet at dette ville bli starten på et nytt opphold i tukthuset. De siste årene har Hauge blitt arrestert en rekke ganger på sine reiser rundt i Norge. Grunnen er at han har overtrådt Konventikkel-plakaten fra 1741, som forbyr lekfolk å arrangere religiøse møter uten sogneprestens samtykke.
I forbindelse med krigen mot Frankrike har britene begynt å ransake nøytrale skip på jakt etter varer til fienden. Som reaksjon på dette, har de nøytrale landene dannet et nytt væpnet nøytralitets- forbund,med planer om sette opp en felles flåte som skal beskytte nøytrale konvoier mot slike ransakinger.
Godt informerte kilder i London melder nå at britene har planer om å angripe de enkelte medlemslands flåter før alliansen rekker å lage en fellesflåte, og at de vil sende en flåte mot Østersjø-området allerede i mars. Man antar at den dansk-norske flåten som ligger i København, vil være det første målet
Britene planlegger å sende en flåte mot Østersjø-området, i følge informerte kilder i London. Den dansk-norske flåten som ligger i København er sannsynligvis det første angrepsmålet.


STILLE FØR STORMEN? Freden i København, som her på torget foran Rådhuset, er truet av engelskmennene

Ved siste folketelling, i 1769, var det 724 000 personer i Norge. Sannsynligvis har tallet på innbyggere økt til over 800 000 i dag, men dette vil først blir klart når tellingen er ferdig
I dag er det folketelling i Norge. Dette er den første folketellingen som skal inneholde navn og opplysninger om bosted, yrke, alder og ekteskapelig status for hver enkelt innbygger i landet.
EN, TO, TRE: I dag skal alle personer i Norge telles - også denne familien til kjøpmann Casper von Cappelen i Bragernes.
SLAPP FENGSEL:
Hans Nielsen Hauge (30)
Klikk p sykkelen for komme videre i utstillingen: