Folke- og boligtellingen 2001
Resultater
Her finner du alle hovedresultatene fra den store folke- og boligtellingen in 2001 knyttet til husholdningenes inntekt, ulike gruppers boforhold, sysselsetting og pendling.
» Til resultatene 


Folke- og boligtellingen 2001
Kommune-, bydels- og fylkeshefter
SSB laget hefter med detaljerte resultater fra Folke- og boligtellingen 2001 for hver eneste kommune i landet, og for bydelene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Det samme er blitt gjort for alle landets fylker.
» Kommune-, bydels- og fylkeshefter 
» Til sammendragshefte for hele landet


Folke- og boligtellingen 2001
Bolig, inntekt og sysselsetting i 2001
Les mer om inntektsforhold, ulike gruppers boligforhold, sysselsetting, pendling og husholdninger.
» Les mer 


Folke- og boligtellingen 2001
Dokumentasjon og hovedtall
I denne publikasjonen har vi samlet en del sentrale landstall. Vi har lagt vekt på å få med tabeller som ikke har vært publisert før, verken på nettsidene våre eller i trykte publikasjoner. Blant annet inneholder denne publikasjonen mer detaljerte tabeller enn det som har vært mulig å gi i de tidligere nevnte regionale publikasjonene.
» Les mer