Resultater fra folke- og boligtellingen


Tema Tittel Regionalt nivå

Husholdninger

Husholdningenes inntekt

Kommuner og bydeler

Husholdninger

Husholdninger i Norge

Kommuner og bydeler

Innvandrere

Innvandrernes husholdninger

Landet og Oslo

Boliger

Boligtellingen på kommunenivå

Kommuner og bydeler

Innvandrere

Innvandrernes boforhold

Landet og Oslo

Studenter

Studenters faktiske bosted og boforhold

Kommuner

Arbeidsmarked. Utdanning

Sysselsatte i tellingsuka og utdanning

Kommuner og bydeler

Arbeidsmarked

Pendling

Kommuner

Arbeidsmarked

Sysselsatte i Śret 2001

Kommuner og bydeler

Alle landets kommuner

Kommunehefter

Kommuner, bydeler og grunnkretser