Statistisk sentralbyrå


30 Sickness absence rate for employees with sickness absence certified by a doctor, by occupation. Quarter 2 2007. Only occupations with more than 15 000 man-days are listed in the table.

Occupation Employees in health enterprises and the municipal and county administration are not included in the table
Sickness absence man-days Sickness absence rate
1110 Politikere 331 1,7
1141-3 Ledere i organisasjoner 3 164 3,9
1210 Administrerende direktører 49 956 3,5
1221 Produksjonsdir. primærnæringer 1 435 4,8
1222 Produksjonsdir. industri/utvin. mv. 16 018 2,5
1223 Produksjonsdir. bygg/anlegg 4 978 3,3
1224 Produksjonsdir. handel/hotell/rest. 11 144 4,4
1225 Produksjonsdir. transport/komm. 5 037 3,1
1226 Produksjonsdir. finans/eiendom mv. 8 203 2,4
1227 Produksjonsdir. off.adm. 9 272 3,2
1228 Produksjonsdir. underv./ helse/sos. 4 421 4,2
1229 Produksjonsdir. annen tj.yting 3 324 4,6
1231 Admin.-/økonomidirektører 17 423 3,1
1232 Personaldirektører 3 797 3,4
1233 Salgsdirektører 9 509 2,8
1234 Informasjonsdirektører ol. 10 131 2,6
1235 Innkjøpsdirektører o.l. 5 671 3,0
1236 IT-direktører 2 349 2,2
1237 Forskningsdirektører 1 206 2,3
1239 Andre spesialdir. 3 168 2,6
1310 Ledere uspesifisert næring 11 058 4,4
1312 Ledere industri/utvinning 5 480 4,3
1313 Ledere bygg/anlegg 7 432 5,2
1314 Ledere varehandel mv. 33 178 5,4
1315 Ledere hotell/restaurant 2 344 5,6
1316 Ledere transport/komm. 2 266 4,0
1317 Ledere finans/eiendomsdrift mv. 7 542 3,1
1318 Ledere renovasjon/pers.tj.yting mv. 1 229 6,8
1319 Ledere annen tjenesteyting 6 868 5,8
2113 Kjemikere 508 2,1
2114 Geologer/geofysikere 1 975 1,8
2130,3120 IT-programmering/drift 56 685 2,6
2141 Sivilarkitekter mv. 6 936 2,9
2142 Siviling. (bygg og anlegg) 12 525 2,5
2143 Siviling. (elkraftteknikk) 696 1,3
2144 Siviling. (elektronikk/telekomm.) 4 475 2,0
2145 Siviling. (maskin/marintekn.) 3 493 2,0
2146 Siviling. (kjemi) 1 829 3,0
2147 Siviing. (geofag ol.) 2 980 1,9
2148 Landmålere ol. 418 2,5
2149 Andre siviling. 8 518 2,0
2211 Biologer mv. 1 069 2,5
2212 Sivilagronomer ol. 514 2,3
2221 Leger 2 807 3,2
2222 Tannleger 793 1,9
2223 Veterinærer 818 3,3
2224 Farmasøyter 1 742 3,1
2230,3231 Sykepleiere mv. 16 488 6,7
2310 Universitets/høyskolelektorer mv. 28 752 3,2
2320 Lektorer/adjunkter vg. skole 3 064 4,0
2340 Spesialpedagoger 1 420 6,4
2351-9 Studieinspektører mv. 4 964 5,7
2411-9 Høyere saksbeh. off.adm. 55 780 4,2
2511 Autoriserte revisorer mv. 8 539 3,2
2512 Personal-/org.konsulenter 27 422 3,7
2519 Markedsanalytikere ol. 9 002 3,3
2521 Advokater 4 401 2,2
2522 Domstolsjurister 341 2,5
2523 Politijurister ol. 1 379 3,2
2531 Konservatorer ol. 1 654 5,0
2541 Siviløkonomer mv. 17 577 3,1
2542 Samfunnsvitere 866 3,7
2544 Tolker, oversetter mv. 796 3,7
2545 Psykologer 1 782 4,3
2551 Forfattere ol. 2 924 4,5
2552 Billedkunstnere ol. 708 3,9
2553 Musikere mv. (klassisk) 2 641 6,0
2555 Skuespillere/ regissører 743 3,3
2560 Prester ol. 4 656 4,7
3111 Bygningsingiører /-teknikere 13 943 2,9
3112 Elkraftingeniører/-teknikere 2 996 2,5
3113 Elektro/telekomm.ingeniører/-tekn. 11 011 2,3
3114 Maskiningeniører/-teknikere 9 082 2,5
3115 Kjemiingeniører/teknikere 3 938 3,1
3116 Olje-/bergverkingeniører/teknikere 8 974 2,1
3119 Andre ingeniører/ teknikere 22 911 3,0
3131 Filmfotografer/innspill.tekn. 2 116 3,3
3132,9 Kringkasting/telekom.operatør mv. 1 060 5,4
3141 Skipsmaskinister 3 586 2,6
3142 Dekksoffiserer/loser 7 744 2,8
3143 Flygere 3 418 3,7
3144 Flygeledere ol. 1 121 3,5
3152 Sikkerhetsinspektører 6 613 3,6
3211 Bioingeniører/ teknikere 3 285 4,2
3212 Agroteknikere 554 2,8
3213 Skogingeniører ol. 676 2,8
3221 Radiografer/audiografer 520 3,6
3222 Helse/miljøinspektører 2 562 5,0
3224 Optikere 1 812 3,7
3226 Fysio-/ergoterapeuter ol. 2 490 3,8
3227 Dyrepleiere 1 154 7,4
3228 Reseptarer 2 860 5,5
3232 Vernepleiere 3 421 9,1
3310 Grunnskolelærere 6 951 6,8
3320 Førskolelærere 29 574 8,7
3341 Yrkesfag/faglærere vg. skole 1 528 6,0
3349 Kjørelærere og annet undervisn.pers. 6 653 5,4
3411 Finansmeglere 3 171 2,2
3412 Forsikringskons. 18 146 4,9
3413 Eiendomsmeglere ol. 6 718 3,3
3414 Reisekonsulenter 9 970 5,9
3415,5224 Selger/salgskons.(engros) 101 871 4,2
3416 Innkjøpere 7 125 3,0
3417 Takstmenn ol. 1 258 3,6
3418 Kundebehandlere bank 45 861 4,6
3419 Reklamekonsulenter 21 118 4,7
3421 Handels-/ skipsmeglere 734 1,8
3422 Speditører ol. 9 141 4,6
3423 Vikarbyråkons. 4 056 5,1
3431 Funksjonærer administrasjon 26 189 5,2
3432 Regnskapsførere 25 572 3,6
3433 Husøkonomer 2 378 8,1
3441-9 Lavere saksbeh. off.adm. 57 319 6,4
3451 Polititjenestemenn 14 525 3,5
3460 Sosionomer ol. 8 366 7,4
3471 Designere ol. 9 864 4,3
3474 Inspisienter mfl. 1 734 4,5
3475 Idrettsutøvere/-trenere 9 395 5,4
3480 Diakoner ol. 2 736 5,2
3491 Journalister ol. 19 799 4,1
3492 Programsekretærer/-medarbeidere 1 519 5,1
3493 Bibliotekarer 1 682 4,6
411-412,4222-3 Kontormedarbeidere ol. 212 319 5,1
4131-3 Lagermedarbeidere mv. 126 605 6,3
4141 Arkivmedarbeidere ol. 762 4,7
4142 Postbud/-sorterere 52 348 7,1
4211 Billettører 1 938 7,6
4212 Post-/bankkasserere 7 635 6,5
4213 Bingoverter ol. 2 546 9,1
4214-5 Inkassomedarbeidere 2 793 5,5
4221 Reisebyråmedarbeidere ol. 1 427 4,0
5111-3 Fly-/togvert, guider mv. 17 651 9,5
5121 Internatledere ol. 1 253 8,9
5122 Kokker 43 974 6,5
5123 Servitører ol. 48 335 6,0
5131 Barne-/ ungdomsarbeidere ol. 76 424 9,1
5132 Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere 26 744 9,7
5134 Tannlegesekretærer 8 925 6,5
5135 Legesekretærer 13 466 8,3
5136 Dagmammaer ol. 1 132 3,6
5137 Apotekteknikere 13 791 9,0
5139 Pleieassistenter/ambulansepers. 15 778 7,2
5141 Frisører ol. 41 607 9,0
5142 Begravelsesmedarbeidere ol. 1 020 4,4
5143 Slanke-/solstudioverter ol. 834 5,8
5161 Brannkonstabler ol. 1 807 5,9
5162 Fengselsbetjenter 10 678 7,9
5163 Vaktmestere ol. 28 106 5,7
5164 Vektere ol. 20 264 5,8
5221 Butikkmedarbeidere ol. 352 745 6,1
5222 Blomsterdekoratører 3 789 7,5
5223 Telefonselgere 30 672 7,8
5225 Intervjuere 1 098 4,4
6111,612-613 Bønder 11 643 3,6
6112 Gartneriarbeidere 4 652 5,4
6210 Skogsarbeidere ol. 2 073 3,7
6310 Fiskeoppdrettere ol. 5 002 4,0
6411-2 Fiskere 239 1,6
7110 Steinhoggere ol. 1 924 5,2
7121 Murere mv. 14 664 6,4
7122 Betong/grunnarbeidere bygg 9 869 6,6
7123 Jernbindere 2 539 7,4
7124 Forskalingssnekkere 12 532 6,2
7125,7421-2 Tømrere/snekkere 118 669 6,1
7126 Vei-/anleggsarbeidere 27 792 5,1
7127 Sprengningsarbeiere ol. 2 234 4,6
7128 Stillasbyggere 11 533 8,9
7129 Anleggsgartnere 3 855 5,3
7131 Taktekkere 4 079 7,7
7132 Isolatører ol. 5 286 7,5
7133 Glassarbeidere 3 690 6,7
7134 Rørleggere ol. 37 190 5,5
7141-3 Malere ol. 32 356 7,2
7211 Støpere 3 400 9,2
7212 Sveisere 21 481 6,2
7213 Blikkenslagere 9 469 6,4
7214 Platearbeidere 18 682 6,2
7215 Riggere/spleisere 3 754 6,6
7217 Bilskadereparatører 6 858 5,5
7222 Låsesmeder ol. 1 107 4,5
7231 Bilmekanikere 42 623 5,1
7232 Flymekanikere ol. 7 781 6,1
7233 Anleggsmaskinmekanikere 6 096 4,4
7234 Motormekanikere 4 190 5,1
7235 Automatikkmekanikere 2 102 4,1
7236 Finmekanikere 1 280 5,7
7237 Industrimekanikere 31 541 5,1
7241 Elektrikere ol. 60 442 4,4
7242 Service-/telemontører 9 726 4,9
7243 Tavlemontører ol. 4 677 3,7
7244 Energimontører 3 818 4,3
7311 Instrumentmakere ol. 2 847 4,3
7313 Gullsmeder ol. 1 635 6,3
7341 Grafikere (førtrykk) ol. 7 412 5,0
7342 Fotografer 1 773 3,9
7350 Tekniske tegnere 4 269 3,6
7411 Slaktere, fiskehandlere ol. 11 077 9,3
7412 Bakere og konditorer 7 795 7,3
7423-35 Skreddere mv. 1 962 6,4
7436 Møbeltapetserere ol. 1 978 8,3
7450 Laboranter 4 776 5,7
8111-2 Bergfagarbeidere ol. 3 741 5,6
8113-4,8151 Operatører olje/gassutvinning 20 559 3,9
8121 Operatører metallurgi 9 829 6,9
8122 Metallformere 3 001 5,7
8131-9 Operatører glassproduksjon ol. 4 543 7,8
8141 Operatører sagbruks-/trevareprod. 26 891 6,8
8142 Operatører treforedling 9 601 6,1
8143 Operatører spon-/fiberplateprod. 1 303 5,0
8159 Operatører kjemisk prosessindustri 26 760 5,5
8161 Energioperatører 985 4,5
8162 Operatører kjøle-/renseanlegg ol. 759 4,4
8211 Operatører metallvareprod. 25 629 6,1
8212 Verktøymakere ol. 1 676 3,2
8213 Operatører produksjon av maskiner 11 118 4,9
8214 Operatører betongproduksjon ol. 7 840 6,5
8221 Operatører hygiene/farmasiprod. 2 587 8,5
8223 Operatører gummiproduksjon 2 321 9,4
8224 Operatører plastproduksjon ol. 14 321 7,4
8225 Operatører maling-/lakkproduksjon 984 5,8
8229 Operatører annen kjemisk prod. 1 838 3,9
8251 Operatører trykkeri 9 417 6,0
8252 Bokbindere 2 040 8,3
8253 Operatører kartonasje 3 391 8,2
8254 Fotolaboranter 605 4,5
8261-5,7-9 Industrisyere ol. 13 084 8,3
8266 Renseriarbeidere ol. 6 356 7,4
8271 Fiskeforedlingsarbeidere 26 811 9,0
8272 Kjøttproduksjonsarbeidere 20 527 8,6
8273 Meieriprod.arbeidere 6 885 7,2
8274 Operatører korn-/kryddermølle 2 112 4,6
8275 Bakeriprod.arbeidere ol. 8 811 9,1
8276 Syltetøyprod.arbeidere mv. 3 535 9,6
8277 Bryggeriarbeidere ol. 4 854 7,0
8279 Operatører annen næringsmiddelprod. 11 384 7,6
8281 Montører transportmiddelprod. 6 024 5,3
8282 Montører prod. elektronisk utstyr 14 237 6,2
8311 Lokomotivførere ol. 2 836 4,9
8321 Drosje-/varebilførere 41 533 8,0
8322 Buss-/sporvognførere 43 163 9,4
8323 Lastebil-/vogntogførere 70 368 6,9
8331 Anleggsmaskinførere 26 723 4,4
8332 Kran og heisførere ol. 5 915 7,4
8333 Truckførere 3 325 6,1
8341 Dekksmannskap (skip) 10 305 4,4
8342 Maskinmannskap (skip) 2 777 3,8
9120-32 Renholdere ol. 124 390 9,6
9133 Kjøkkenassistenter 49 061 7,5
9142 Bilklargjørere 8 510 6,8
9151 Bud ol. 8 560 7,4
9152 Vakter og dørvakter 4 561 5,4
9153 Automatfyllere/-tømmere ol. 727 5,1
9160 Renovasjonsarbeidere ol. 11 962 7,5
9210 Hjelpearbeidere primærnæring 1 188 3,7
9310 Hjelpearbeidere bygg/anlegg ol. 28 742 6,1
9320 Hjelpearbeidere industri 30 066 6,6
9330 Hjelpearbeidere lager ol. 10 532 7,3
O111-3 Militære yrker 4 938 1,6