Statistisk sentralbyrå

Barn og unge 2008

1 Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. Lag og tal på medlemskap, etter idrettskrins, alder og kjønn. 2006
Idrettskrets Antall klubber Medlemskap
I alt Gutter Jenter
0-5 år 6-12 år 13-19 år 0-5 år 6-12 år 13-19 år
I alt 12 491 2 072 198 32 445  238 900  188 434 35 085  185 685  141 263
Totalt idrettskrets 7 870 1 701 153 32 419  238 859  186 601 35 046  185 653  138 241
                 
Østfold idrettskrets  408 79 375 1 033 10 445 8 490 1 219 7 541 5 866
Akershus idrettskrets  697  210 375 4 193 33 031 25 550 4 562 24 057 17 342
Oslo idrettskrets  624  199 141 2 815 23 356 18 188 2 691 15 077 10 814
Hedmark idrettskrets  390 75 779 1 872 12 413 8 182 1 918 9 298 6 203
Oppland idrettskrets  416 77 126 1 559 10 266 7 662 1 673 7 857 6 202
Buskerud idrettskrets  356 85 326 1 175 10 917 9 899 1 276 7 532 6 341
Vestfold idrettskrets  314 73 650 1 410 9 814 7 591 1 373 7 269 5 297
Telemark idrettskrets  296 54 952  979 7 796 5 973 1 161 5 865 4 535
Aust-Agder idrettskrets  192 34 722  815 4 619 4 062  753 3 509 2 979
Vest-Agder idrettskrets  285 52 999  851 7 876 5 921  833 6 279 4 450
Rogaland idrettskrets  546  131 584 2 744 21 283 15 059 3 686 18 698 11 978
Hordaland idrettskrets  748  160 248 3 058 25 708 18 628 3 665 21 858 14 212
Sogn og Fjordane idrettskrets  199 45 680 1 262 5 375 5 019 1 172 4 834 4 250
Møre og Romsdal idrettskrets  505 93 440 1 686 12 125 10 101 1 801 9 777 8 437
Sør-Trøndelag idrettskrets  501  127 845 2 033 15 408 13 546 2 062 12 182 11 054
Nord-Trøndelag idrettskrets  299 58 569 1 288 7 242 6 409 1 201 6 576 5 564
Nordland idrettskrets  515 66 424 1 415 10 491 8 078 1 683 8 812 6 306
Troms idrettskrets  370 47 688 1 518 7 323 5 309 1 590 5 683 4 062
Finnmark idrettskrets  209 26 230  713 3 371 2 934  727 2 949 2 349
                 
Bedriftsidrettsklubber 4 621  371 045 26 41 1 833 39 32 3 022
Kilde: Norges Idrettsforbund og Olympiske komité.

Standardtegn i tabeller