Statistisk sentralbyrå

1 Elevar i vidaregåande skular, etter kurstrinn. 1. oktober 2018
Møre og Romsdal I alt Grunnkurs/vidaregåande trinn I Vidaregåande kurs I /vidaregåande trinn 2 Vidaregåande kurs II Lærlingar
Begge kjønn 10 820 3 563 3 327 2 368 1 562
60 Idrettsfag  752  258  254  240 0
61 Musikk, dans og drama  369  131  130  108 0
62 og 98 Studiespesialisering 4 080 1 195 1 193 1 692 0
63 Kunst, design og arkitektur  132 51 39 42 0
64 Medier og kommunikasjon  392  133  123  136 0
70 Bygg- og anleggsteknikk  553  174  147 0  232
71 Design og håndverk  217 89 69 5 54
72 Elektrofag  869  288  247 95  239
73 Helse- og oppvekstfag 1 044  453  374 16  201
75 Naturbruk  336  108  114 25 89
76 Restaurant- og matfag  237 77 78 0 82
77 Service og samferdsel  489  142  201 0  146
78 Teknikk og industriell produksjon 1 350  464  358 9  519
           
Menn 5 721 1 817 1 727  997 1 180
60 Idrettsfag  388  136  127  125 0
61 Musikk, dans og drama  105 33 43 29 0
62 og 98 Studiespesialisering 1 587  459  474  654 0
63 Kunst, design og arkitektur 22 10 7 5 0
64 Medier og kommunikasjon  199 57 64 78 0
70 Bygg- og anleggsteknikk  525  165  138 0  222
71 Design og håndverk 24 13 8 0 3
72 Elektrofag  819  273  234 89  223
73 Helse- og oppvekstfag  119 59 : : 22
75 Naturbruk  240 74 77 8 81
76 Restaurant- og matfag  137 47 37 0 53
77 Service og samferdsel  328 73  151 0  104
78 Teknikk og industriell produksjon 1 228  418 : :  472
           
Kvinner 5 099 1 746 1 600 1 371  382
60 Idrettsfag  364  122  127  115 0
61 Musikk, dans og drama  264 98 87 79 0
62 og 98 Studiespesialisering 2 493  736  719 1 038 0
63 Kunst, design og arkitektur  110 41 32 37 0
64 Medier og kommunikasjon  193 76 59 58 0
70 Bygg- og anleggsteknikk 28 9 9 0 10
71 Design og håndverk  193 76 61 5 51
72 Elektrofag 50 15 13 6 16
73 Helse- og oppvekstfag  925  394 : :  179
75 Naturbruk 96 34 37 17 8
76 Restaurant- og matfag  100 30 41 0 29
77 Service og samferdsel  161 69 50 0 42
78 Teknikk og industriell produksjon  122 46 : : 47
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå