Statistisk sentralbyrå

1 Elevar i vidaregåande skular, etter kurstrinn. 1. oktober 2018
Hedmark I alt Grunnkurs/vidaregåande trinn I Vidaregåande kurs I /vidaregåande trinn 2 Vidaregåande kurs II Lærlingar
Begge kjønn 7 216 2 447 2 217 1 434 1 118
60 Idrettsfag  544  199  157  188 0
61 Musikk, dans og drama  245 97 80 68 0
62 og 98 Studiespesialisering 2 416  711  719  986 0
63 Kunst, design og arkitektur 48 18 13 17 0
64 Medier og kommunikasjon  227 79 78 70 0
70 Bygg- og anleggsteknikk  628  204  160 0  264
71 Design og håndverk  118 55 34 9 20
72 Elektrofag  533  170  156 31  176
73 Helse- og oppvekstfag  962  367  356 20  219
75 Naturbruk  242 91 77 44 30
76 Restaurant- og matfag  208 74 69 0 65
77 Service og samferdsel  451  131  169 0  151
78 Teknikk og industriell produksjon :  251  149 :  193
           
Menn 3 827 1 257 1 136  604  830
60 Idrettsfag  317  115 92  110 0
61 Musikk, dans og drama 71 27 25 19 0
62 og 98 Studiespesialisering  963  276  300  387 0
63 Kunst, design og arkitektur 8 2 : : 0
64 Medier og kommunikasjon  106 43 32 31 0
70 Bygg- og anleggsteknikk  609  196  155 0  258
71 Design og håndverk 18 8 : : 4
72 Elektrofag  510  155 : :  170
73 Helse- og oppvekstfag  140 65 : : 35
75 Naturbruk  119 41 33 18 27
76 Restaurant- og matfag 89 29 28 0 32
77 Service og samferdsel  341 84  134 0  123
78 Teknikk og industriell produksjon  536  216  138 :  181
           
Kvinner 3 389 1 190 1 081  830  288
60 Idrettsfag  227 84 65 78 0
61 Musikk, dans og drama  174 70 55 49 0
62 og 98 Studiespesialisering 1 453  435  419  599 0
63 Kunst, design og arkitektur 40 16 : : 0
64 Medier og kommunikasjon  121 36 46 39 0
70 Bygg- og anleggsteknikk 19 8 5 0 6
71 Design og håndverk  100 47 : : 16
72 Elektrofag 23 15 : : 6
73 Helse- og oppvekstfag  822  302 : :  184
75 Naturbruk  123 50 44 26 3
76 Restaurant- og matfag  119 45 41 0 33
77 Service og samferdsel  110 47 35 0 28
78 Teknikk og industriell produksjon 58 35 11 : 12
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå