Statistisk sentralbyrå

01 Elever og lærlinger under 20 år i videregående skoler, etter kurstrinn, kjønn og bostedsfylke. 1. oktober 2018
Kjønn og bostedskommune I alt Kurstrinn
Grunnkurs/vidaregåande trinn 1 Vidaregåande kurs/vidaregåande trinn 2 Vidaregåande kurs II Lærlingar/lærarkandidatar
Heile landet  198 785 69 223 59 885 45 096 24 581
Menn  104 352 36 125 30 699 19 638 17 890
Kvinner 94 433 33 098 29 186 25 458 6 691
           
15 Møre og Romsdal 10 820 3 563 3 327 2 368 1 562
Menn 5 721 1 817 1 727  997 1 180
Kvinner 5 099 1 746 1 600 1 371  382
           
1502 Molde 1 009  303  328  275  103
Menn  532  141  175  131 85
Kvinner  477  162  153  144 18
1504 Ålesund 1 863  632  571  475  185
Menn  982  312  299  229  142
Kvinner  881  320  272  246 43
1505 Kristiansund  952  324  272  197  159
Menn  532  179  153 93  107
Kvinner  420  145  119  104 52
1511 Vanylven  145 37 47 25 36
Menn 77 16 27 8 26
Kvinner 68 21 20 17 10
1514 Sande  108 38 27 18 25
Menn 69 22 17 11 19
Kvinner 39 16 10 7 6
1515 Herøy  374  123  113 69 69
Menn  198 69 56 24 49
Kvinner  176 54 57 45 20
1516 Ulstein  404  143  120 92 49
Menn  203 74 51 37 41
Kvinner  201 69 69 55 8
1517 Hareid  187 54 59 38 36
Menn 98 24 35 16 23
Kvinner 89 30 24 22 13
1519 Volda  343  108  118 78 39
Menn  177 53 60 32 32
Kvinner  166 55 58 46 7
1520 Ørsta  468  170  153 88 57
Menn  232 86 76 33 37
Kvinner  236 84 77 55 20
1523 Ørskog 92 21 40 15 16
Menn 49 8 21 6 14
Kvinner 43 13 19 : :
1524 Norddal 82 24 20 25 13
Menn 38 12 12 5 9
Kvinner 44 12 8 20 4
1525 Stranda  196 63 62 41 30
Menn 94 30 28 13 23
Kvinner  102 33 34 28 7
1526 Stordal 50 18 14 11 7
Menn 28 12 6 5 5
Kvinner 22 6 8 : :
1528 Sykkylven  343  105  111 85 42
Menn  176 53 55 35 33
Kvinner  167 52 56 50 9
1529 Skodje  190 72 43 49 26
Menn 97 30 24 24 19
Kvinner 93 42 19 25 7
1531 Sula  375  111  118 98 48
Menn  202 58 72 36 36
Kvinner  173 53 46 62 12
1532 Giske  353  122  111 75 45
Menn  187 59 53 37 38
Kvinner  166 63 58 38 7
1534 Haram  386  135  119 51 81
Menn  226 79 62 20 65
Kvinner  160 56 57 31 16
1535 Vestnes  265 96 70 47 52
Menn  137 48 32 17 40
Kvinner  128 48 38 30 12
1539 Rauma  278 92 86 48 52
Menn  144 50 38 14 42
Kvinner  134 42 48 34 10
1543 Nesset  146 43 44 25 34
Menn 71 21 21 8 21
Kvinner 75 22 23 17 13
1545 Midsund 83 28 19 19 17
Menn 46 16 11 5 14
Kvinner 37 12 8 14 3
1546 Sandøy 42 15 15 3 9
Menn 27 10 8 : :
Kvinner 15 5 7 : :
1547 Aukra  157 52 53 27 25
Menn 83 31 22 11 19
Kvinner 74 21 31 16 6
1548 Fræna  399  162  117 64 56
Menn  205 81 58 23 43
Kvinner  194 81 59 41 13
1551 Eide  158 54 49 26 29
Menn 79 27 19 10 23
Kvinner 79 27 30 16 6
1554 Averøy  228 76 66 36 50
Menn  133 39 35 16 43
Kvinner 95 37 31 20 7
1557 Gjemnes  110 32 39 27 12
Menn 58 18 20 10 10
Kvinner 52 14 19 : :
1560 Tingvoll  125 47 37 27 14
Menn 70 27 19 13 11
Kvinner 55 20 18 14 3
1563 Sunndal  269 93 83 62 31
Menn  151 50 52 21 28
Kvinner  118 43 31 41 3
1566 Surnadal  260 63 82 77 38
Menn  117 31 33 28 25
Kvinner  143 32 49 49 13
1567 Rindal 97 21 35 22 19
Menn 57 13 22 7 15
Kvinner 40 8 13 15 4
1571 Halsa 61 18 18 13 12
Menn 33 6 14 8 5
Kvinner 28 12 4 5 7
1573 Smøla 86 26 30 13 17
Menn 37 12 15 : :
Kvinner 49 14 15 12 8
1576 Aure  136 42 38 27 29
Menn 76 20 26 9 21
Kvinner 60 22 12 18 8
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå