Statistisk sentralbyrå

01 Elever og lærlinger under 20 år i videregående skoler, etter kurstrinn, kjønn og bostedsfylke. 1. oktober 2018
Kjønn og bostedskommune I alt Kurstrinn
Vidaregåande trinn 1 Vidaregåande trinn 2 Vidaregåande kurs 3 Lærlingar/lærarkandidatar
Heile landet  198 785 69 223 59 885 45 096 24 581
Menn  104 352 36 125 30 699 19 638 17 890
Kvinner 94 433 33 098 29 186 25 458 6 691
           
05 Oppland 7 231 2 447 2 217 1 449 1 118
Menn 3 841 1 257 1 136  618  830
Kvinner 3 390 1 190 1 081  831  288
           
0501 Lillehammer 1 000  335  316  276 73
Menn  534  174  158  145 57
Kvinner  466  161  158  131 16
0502 Gjøvik 1 158  408  352  242  156
Menn  613  213  170  116  114
Kvinner  545  195  182  126 42
0511 Dovre 97 19 39 25 14
Menn 54 10 21 10 13
Kvinner 43 : 18 15 :
0512 Lesja 82 22 35 14 11
Menn 51 12 20 11 8
Kvinner 31 10 15 3 3
0513 Skjåk 84 29 31 14 10
Menn 44 16 17 5 6
Kvinner 40 13 14 9 4
0514 Lom 87 29 20 18 20
Menn 52 17 13 7 15
Kvinner 35 12 7 11 5
0515 Vågå  151 49 42 21 39
Menn 86 23 28 6 29
Kvinner 65 26 14 15 10
0516 Nord-Fron  238 79 62 46 51
Menn  131 39 28 20 44
Kvinner  107 40 34 26 7
0517 Sel  236 85 75 40 36
Menn  122 43 37 13 29
Kvinner  114 42 38 27 7
0519 Sør-Fron  143 54 37 24 28
Menn 69 21 18 8 22
Kvinner 74 33 19 16 6
0520 Ringebu  172 52 59 37 24
Menn 91 33 32 8 18
Kvinner 81 19 27 29 6
0521 Øyer  171 61 54 38 18
Menn 81 31 21 14 15
Kvinner 90 30 33 24 3
0522 Gausdal  221 64 68 52 37
Menn  126 38 36 23 29
Kvinner 95 26 32 29 8
0528 Østre Toten  550  195  164  112 79
Menn  283  104 88 36 55
Kvinner  267 91 76 76 24
0529 Vestre Toten  540  173  165 95  107
Menn  297 84 89 48 76
Kvinner  243 89 76 47 31
0532 Jevnaker  265 92 84 45 44
Menn  127 37 42 25 23
Kvinner  138 55 42 20 21
0533 Lunner  367  136  114 62 55
Menn  186 68 61 17 40
Kvinner  181 68 53 45 15
0534 Gran  561  201  167 99 94
Menn  299  112 83 35 69
Kvinner  262 89 84 64 25
0536 Søndre Land  223 68 77 30 48
Menn  123 30 40 14 39
Kvinner  100 38 37 16 9
0538 Nordre Land  232 77 62 42 51
Menn  114 31 30 15 38
Kvinner  118 46 32 27 13
0540 Sør-Aurdal  106 38 24 21 23
Menn 66 27 13 8 18
Kvinner 40 11 11 13 5
0541 Etnedal 59 11 24 11 13
Menn 33 7 10 5 11
Kvinner 26 4 14 : :
0542 Nord-Aurdal  240 76 77 43 44
Menn  125 36 46 14 29
Kvinner  115 40 31 29 15
0543 Vestre Slidre 78 30 21 13 14
Menn 42 16 9 4 13
Kvinner 36 14 12 : :
0544 Øystre Slidre  113 44 28 22 19
Menn 52 19 13 8 12
Kvinner 61 25 15 14 7
0545 Vang 57 20 20 7 10
Menn 40 16 13 3 8
Kvinner 17 4 7 : :
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå