Statistisk sentralbyrå

Elevar i kommmunale og private grunnskoler med morsmålsopplæring1 og særskild norskopplæring, etter kommune. 1. oktober 2018
  Elevar i alt Elevar med morsmålsopplæring1 og/eller tospråkleg opplæring2 Elevar med særskild norskopplæring3
Heile landet  636 043 12 476 42 613
       
05 Oppland 20 939  478 1 136
0501 Lillehammer 3 102 52  134
0502 Gjøvik 3 465  272  294
0511 Dovre  254 0 7
0512 Lesja  252 4 4
0513 Skjåk  215 0 6
0514 Lom  244 0 11
0515 Vågå  428 0 22
0516 Nord-Fron  609 6 23
0517 Sel  613 0 35
0519 Sør-Fron  360 0 19
0520 Ringebu  462 0 17
0521 Øyer  527 39 66
0522 Gausdal  661 0 6
0528 Østre Toten 1 587 77  124
0529 Vestre Toten 1 447 9  125
0532 Jevnaker  782 0 29
0533 Lunner 1 112 0 31
0534 Gran 1 599 0 49
0536 Søndre Land  561 0 23
0538 Nordre Land  709 0 30
0540 Sør-Aurdal  331 0 8
0541 Etnedal  155 0 14
0542 Nord-Aurdal  670 0 29
0543 Vestre Slidre  253 11 11
0544 Øystre Slidre  347 0 11
0545 Vang  194 8 8
1  Morsmålsopplæring er opplæring i morsmålet til elevar frå språklege minoritetar.
2  Tospråkleg opplæring er opplæring kor morsmålet til eleven vert nytta i opplæringa.
3  Særskild norskopplæring er tilleggsopplæring i norsk eller opplæring i faget norsk som 2. språk for elevar frå språklege minoritetar.
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå