Statistisk sentralbyrå

1 Elevar i grunnskulen, etter årstrinn. Kommune1. 1. oktober 2018
  I alt Årstrinn
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Heile landet  636 043 62 309 62 906 64 804 65 941 65 156 63 456 63 892 62 491 62 851 62 237
                       
05 Oppland 20 939 1 933 1 919 2 094 2 098 2 170 2 024 2 197 2 127 2 126 2 251
0501 Lillehammer 3 102  288  306  298  300  326  295  329  317  316  327
0502 Gjøvik 3 465  345  322  359  341  353  351  353  339  348  354
0511 Dovre  254 23 19 27 27 22 24 25 28 30 29
0512 Lesja  252 13 23 34 21 25 23 33 26 24 30
0513 Skjåk  215 7 21 20 18 15 24 23 24 23 40
0514 Lom  244 20 18 29 17 27 16 27 24 32 34
0515 Vågå  428 42 44 51 46 35 42 45 47 34 42
0516 Nord-Fron  609 59 53 59 57 65 53 60 73 67 63
0517 Sel  613 57 54 69 50 73 57 77 61 60 55
0519 Sør-Fron  360 36 35 48 35 44 31 31 34 32 34
0520 Ringebu  462 39 52 41 51 48 43 46 46 48 48
0521 Øyer  527 44 51 49 59 47 60 62 49 57 49
0522 Gausdal  661 56 69 71 65 79 58 67 69 55 72
0528 Østre Toten 1 587  165  143  144  158  165  158  160  138  185  171
0529 Vestre Toten 1 447  149  125  136  158  147  126  163  143  126  174
0532 Jevnaker  782 70 81 89 65 88 71 76 82 80 80
0533 Lunner 1 112  104 93  118  111  105  107  127  114  119  114
0534 Gran 1 599  140  134  164  150  173  149  177  165  160  187
0536 Søndre Land  561 43 37 47 67 59 58 59 65 63 63
0538 Nordre Land  709 63 63 72 80 74 74 64 73 64 82
0540 Sør-Aurdal  331 31 35 20 41 35 34 32 28 40 35
0541 Etnedal  155 13 11 16 21 15 16 15 20 14 14
0542 Nord-Aurdal  670 60 57 59 65 78 69 71 70 68 73
0543 Vestre Slidre  253 18 13 25 30 24 34 25 33 20 31
0544 Øystre Slidre  347 26 41 33 43 27 34 32 35 42 34
0545 Vang  194 22 19 16 22 21 17 18 24 19 16
1  Regional eining i tabellen er skulefylke. Frå og med 1996 er elevar i spesialklassar, eigne klassar for språklege minoritetar og norske skular i utlandet inkluderte i tabellen.
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå