Statistisk sentralbyrå

1 Talet på skular, elevar i grunnskoleutdanning og elevar i andre grupper. Kommune. 1. oktober 2018
  Skular Elevar i alt 1.-7. årstrinn 8.-10. årstrinn
Heile landet 2 830  636 350  448 655  187 695
         
05 Oppland  118 20 925 14 424 6 501
0501 Lillehammer 13 3 088 2 131  957
0502 Gjøvik 17 3 465 2 424 1 041
0511 Dovre 3  254  167 87
0512 Lesja 2  252  172 80
0513 Skjåk 1  215  128 87
0514 Lom 2  244  154 90
0515 Vågå 3  428  305  123
0516 Nord-Fron 5  609  406  203
0517 Sel 4  613  437  176
0519 Sør-Fron 3  360  260  100
0520 Ringebu 4  462  320  142
0521 Øyer 3  527  372  155
0522 Gausdal 4  661  465  196
0528 Østre Toten 10 1 587 1 093  494
0529 Vestre Toten 7 1 447 1 004  443
0532 Jevnaker 3  782  540  242
0533 Lunner 4 1 112  765  347
0534 Gran 10 1 599 1 087  512
0536 Søndre Land 4  561  370  191
0538 Nordre Land 3  709  490  219
0540 Sør-Aurdal 4  331  228  103
0541 Etnedal 1  155  107 48
0542 Nord-Aurdal 3  670  459  211
0543 Vestre Slidre 1  253  169 84
0544 Øystre Slidre 3  347  236  111
0545 Vang 1  194  135 59
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå