Statistisk sentralbyrå

0315 Registrerte inntekter (gjennomsnitt) for husholdninger, etter region og husholdningstype. Møre og Romsdal. 31.12.2018
  Alle husholdninger Par med barn 0-5 år Par med barn 6-17 år Enslig mor/far med barn 0-5 år Enslig mor/far med barn 6-17 år
Yrkesinntekter (kr)  550 400  846 900 1 143 800  236 800  452 200
Kapitalinntekter (kr) 36 700 26 100 58 500 7 200 19 800
Overføringer (kr)  228 300  180 500  125 100  200 500  138 200
Skattepliktige overføringer (kr)  212 600  138 700 90 200  132 400 85 000
Ytelser fra folketrygden (kr)  146 900 21 000 46 100 77 600 54 000
Skattefrie overføringer (kr) 15 700 41 800 34 900 68 100 53 200
Barnetrygd (kr) 6 300 22 300 21 500 25 100 24 200
Bostøtte (kr)  600  800  200 4 800 1 900
Samlede inntekter (kr)  815 400 1 053 500 1 327 400  444 500  610 100
Inntekt etter skatt (kr)  613 900  789 400  964 600  368 000  478 600
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå