Statistisk sentralbyrå

0305 Registrerte inntekter (gjennomnitt) for husholdninger, etter region og husholdningstype. Oppland. 31.12.2018
  Alle husholdninger Par med barn 0-5 år Par med barn 6-17 år Enslig mor/far med barn 0-5 år Enslig mor/far med barn 6-17 år
Yrkesinntekter (kr)  487 300  789 100 1 053 900  231 900  427 100
Kapitalinntekter (kr) 32 200 29 300 59 900 6 500 24 800
Overføringer (kr)  234 100  177 800  130 300  194 000  142 700
Skattepliktige overføringer (kr)  219 800  135 700 97 900  116 700 92 100
Ytelser fra folketrygden (kr)  157 400 23 900 53 300 71 900 59 300
Skattefrie overføringer (kr) 14 300 42 100 32 400 77 300 50 600
Barnetrygd (kr) 5 400 21 500 20 700 24 600 23 300
Bostøtte (kr)  700 1 000  300 7 200 2 300
Samlede inntekter (kr)  753 700  996 200 1 244 200  432 400  594 700
Inntekt etter skatt (kr)  575 400  756 100  915 000  358 400  465 600
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå