Statistisk sentralbyrå

115 Inntekt etter skatt etter husholdningstype. Antall husholdninger og median. Møre og Romsdal. 31.12.2018
  Husholdninger Inntekt etter skatt, median (kr)
Alle husholdninger  535 000  117 940
     
Par med barn    
Yngste barn 0-5 år  774 000 11 159
Yngste barn 6-17 år  907 000 13 308
Yngste barn 18 år og eldre 1 030 000 6 628
     
Enslige forsørgere    
Yngste barn 0-5 år  357 000 1 147
Yngste barn 6-17 år  446 000 3 992
Yngste barn 18 år og eldre  573 000 3 185
     
Par uten barn    
Eldste person under 30 år  585 000 1 794
Eldste person 30-44 år  662 000 2 457
Eldste person 45-66 år  789 000 11 239
Eldste person 67 år og eldre  554 000 14 136
     
Enslige    
Enslige under 30 år  263 000 6 773
Enslige 30-44 år  331 000 8 571
Enslige 45-66 år  338 000 14 565
Enslige 67 år og over  255 000 14 800
     
Flerfamiliehusholdninger  788 000 4 186
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå