Statistisk sentralbyrå

105 Inntekt etter skatt etter husholdningstype. Antall husholdninger og median. Oppland. 31.12.2018
  Husholdninger Inntekt etter skatt, median (kr)
Alle husholdninger  500 000 87 388
     
Par med barn    
Yngste barn 0-5 år  734 000 6 739
Yngste barn 6-17 år  859 000 8 879
Yngste barn 18 år og eldre  991 000 4 632
     
Enslige forsørgere    
Yngste barn 0-5 år  342 000  782
Yngste barn 6-17 år  428 000 2 931
Yngste barn 18 år og eldre  560 000 2 665
     
Par uten barn    
Eldste person under 30 år  555 000 1 545
Eldste person 30-44 år  640 000 1 687
Eldste person 45-66 år  730 000 9 033
Eldste person 67 år og eldre  541 000 10 765
     
Enslige    
Enslige under 30 år  257 000 4 659
Enslige 30-44 år  321 000 5 397
Enslige 45-66 år  323 000 11 765
Enslige 67 år og over  255 000 12 609
     
Flerfamiliehusholdninger  790 000 3 300
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå