Barn og unge 2019

Tabeller for Telemark

Befolkning

Familie

Barnehage

Skole

Arbeid

Økonomi

Barnevern