Statistisk sentralbyrå

1 Privathusholdninger etter husholdningstype. Kommune. 1. januar 2019
  I alt Aleneboende Par uten hjemmeboende barn Par med små barn (yngste barn 0-5 år) Par med store barn (yngste barn 6-17 år) Mor/Far med små barn (yngste barn 0-5 år) Mor/Far med store barn (yngste barn 6-17 år) Enfamiliehusholdninger med voksne barn (yngste barn 18 år og over) Flerfamiliehusholdning uten barn 0-17 år Flerfamiliehusholdning med små barn (yngste barn 0-5 år) Flerfamiliehusholdning med store barn (yngste barn 6-17 år)
Hele landet 2 439 242  948 474  587 608  229 456  259 844 26 038 84 540  182 848 88 477 15 286 16 671
                       
05 Oppland 89 294 35 217 23 415 6 767 8 910  799 2 936 7 322 2 727  541  660
0501 Lillehammer 14 347 6 258 3 655 1 043 1 365 91  360  866  515 80  114
0502 Gjøvik 15 034 6 250 3 826 1 178 1 463  109  510 1 003  518 76  101
0511 Dovre 1 229  508  324 78  102 11 35  115 34 11 11
0512 Lesja  882  348  214 52 99 10 18 89 29 13 10
0513 Skjåk 1 004  390  271 71 96 9 24 98 31 7 7
0514 Lom 1 037  390  267 74 98 16 29  116 34 9 4
0515 Vågå 1 613  596  439  111  179 12 53  167 36 10 10
0516 Nord-Fron 2 697 1 124  704  180  260 25 83  232 58 13 18
0517 Sel 2 645 1 017  699  182  258 30 89  265 70 20 15
0519 Sør-Fron 1 406  524  392  111  156 9 49  118 29 8 10
0520 Ringebu 2 024  788  548  123  193 18 55  202 59 19 19
0521 Øyer 2 302  841  606  209  224 24 78  234 66 11 9
0522 Gausdal 2 761  977  778  195  282 32 96  280 75 16 30
0528 Østre Toten 6 864 2 480 1 925  583  703 60  233  620  183 42 35
0529 Vestre Toten 6 291 2 386 1 717  477  629 79  274  510  156 28 35
0532 Jevnaker 3 072 1 080  832  275  341 29  123  267 83 15 27
0533 Lunner 3 957 1 342 1 031  364  471 48  158  361  121 29 32
0534 Gran 6 138 2 301 1 514  467  656 67  220  564  244 40 65
0536 Søndre Land 2 673 1 071  726  202  232 29 86  230 69 14 14
0538 Nordre Land 3 088 1 195  846  224  307 24  102  270 74 24 22
0540 Sør-Aurdal 1 397  578  399 89  126 13 37 93 33 11 18
0541 Etnedal  628  288  139 38 57 3 19 58 19 2 5
0542 Nord-Aurdal 3 060 1 270  760  223  287 26  103  271 86 17 17
0543 Vestre Slidre 1 004  397  259 60  101 7 41 96 27 7 9
0544 Øystre Slidre 1 452  560  377  105  152 12 42  129 45 14 16
0545 Vang  689  258  167 53 73 6 19 68 33 5 7

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå