Statistisk sentralbyrå

1 Par med og uten barn i privathusholdninger, etter samlivsform. Kommune. 1. januar 2019. Prosent
Fylke og kommune I alt Gifte par Samboerpar
I alt Uten barn Med barn I alt Uten barn Med barn
Hele landet 1 246 859 69,7 43,3 26,5 30,3 15,9 14,3
               
05 Oppland 45 737 67,3 46,8 20,4 32,7 17,2 15,6
0501 Lillehammer 6 901 64,5 42,4 22,1 35,5 21,2 14,3
0502 Gjøvik 7 393 65,4 43,8 21,6 34,6 19,2 15,4
0511 Dovre  612 67,5 53,6 13,9 32,5 14,5 18,0
0512 Lesja  455 73,2 49,9 23,3 26,8 13,0 13,8
0513 Skjåk  520 71,0 54,2 16,7 29,0 11,7 17,3
0514 Lom  536 73,3 54,5 18,8 26,7 11,6 15,1
0515 Vågå  876 65,6 49,2 16,4 34,4 16,4 17,9
0516 Nord-Fron 1 333 66,2 50,3 15,8 33,8 15,0 18,8
0517 Sel 1 385 68,1 51,8 16,2 31,9 14,6 17,3
0519 Sør-Fron  765 68,6 48,4 20,3 31,4 15,6 15,8
0520 Ringebu 1 062 69,3 51,9 17,4 30,7 15,9 14,8
0521 Øyer 1 239 70,7 49,4 21,3 29,3 14,8 14,5
0522 Gausdal 1 509 67,1 49,3 17,8 32,9 16,8 16,1
0528 Østre Toten 3 726 68,1 48,4 19,8 31,9 15,8 16,0
0529 Vestre Toten 3 264 67,0 47,8 19,2 33,0 16,9 16,1
0532 Jevnaker 1 678 67,0 43,9 23,1 33,0 17,8 15,3
0533 Lunner 2 207 71,2 46,0 25,1 28,8 14,4 14,4
0534 Gran 3 197 70,3 48,0 22,3 29,7 14,4 15,3
0536 Søndre Land 1 359 65,1 47,2 18,0 34,9 19,6 15,3
0538 Nordre Land 1 610 61,9 44,7 17,1 38,1 20,2 17,9
0540 Sør-Aurdal  716 77,5 54,6 22,9 22,5 12,2 10,3
0541 Etnedal  281 71,9 49,8 22,1 28,1 14,2 13,9
0542 Nord-Aurdal 1 486 68,2 48,2 20,1 31,8 16,1 15,7
0543 Vestre Slidre  502 66,3 48,0 18,3 33,7 17,9 15,7
0544 Øystre Slidre  754 67,2 47,7 19,5 32,8 15,5 17,2
0545 Vang  371 69,8 48,8 21,0 30,2 14,6 15,6
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå