Statistisk sentralbyrå

1 Barn 0-17 år etter de 10 hyppigst forekommende nasjonalitetsgruppene. 1. januar 2019
  I alt Gutter Jenter
Møre og Romsdal i alt 1 7 911 4 103 3 808
       
Polen 1 332  708  624
Litauen  883  442  441
Syria  662  360  302
Eritrea  509  269  240
Somalia  404  203  201
Tyskland  341  169  172
Latvia  267  131  136
Romania  222  110  112
Thailand  206  115 91
Irak  204  100  104
1  Omfatter innvandrere (født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre) og norskfødte med innvandrerforeldre.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå