Statistisk sentralbyrå

1 Barn 0-17 år etter de 10 hyppigst forekommende nasjonalitetsgruppene. 1. januar 2019
  I alt Gutter Jenter
Oppland i alt1 5 173 2 673 2 500
       
Polen  560  298  262
Syria  536  302  234
Somalia  498  250  248
Eritrea  470  238  232
Litauen  411  205  206
Irak  234  116  118
Afghanistan  184  110 74
Tyskland  113 68 45
Etiopia  111 60 51
Russland  108 46 62
1  Omfatter innvandrere (født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre) og norskfødte med innvandrerforeldre.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå