Statistisk sentralbyrå

Barns landbakgrunn1 etter verdensregion og kjønn. Bostedsommune. 1. januar 2019
  I alt Norge Norden2 Øst-Europa2 Vest-Europa (unntatt Tyrkia)2 Asia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika, Tyrkia2 Nord-Amerika, Oseania2
  Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter
Hele landet  576 106  546 402  474 317  450 219 3 931 3 699 31 694 29 959 6 718 6 420 64 287 61 135  767  673
                             
15 Møre og Romsdal 28 810 27 556 24 707 23 748 95 82 1 746 1 637  308  307 1 943 1 765 11 17
1502 Molde 2 816 2 736 2 351 2 327 11 4  144  122 18 32  291  248 1 3
1504 Ålesund 5 292 4 921 4 506 4 213 21 17  295  282 59 36  409  369 2 4
1505 Kristiansund 2 483 2 305 2 068 1 948 4 7  152  121 25 22  232  205 2 2
1511 Vanylven  274  250  252  231 - - 12 11 3 2 6 5 1 1
1514 Sande  242  218  186  185 - 1 38 21 6 5 12 6 - -
1515 Herøy 1 010  903  868  776 5 2 96 84 4 1 37 39 - 1
1516 Ulstein 1 029  968  864  837 6 4 65 49 12 6 81 72 1 -
1517 Hareid  614  545  490  422 - - 66 73 - 1 58 48 - 1
1519 Volda  976  963  861  861 1 - 32 24 2 8 80 70 - -
1520 Ørsta 1 215 1 179 1 101 1 054 2 3 30 45 10 9 72 68 - -
1523 Ørskog  248  228  209  189 1 1 25 29 5 1 8 8 - -
1524 Norddal  173  154  150  135 1 1 6 8 11 7 5 3 - -
1525 Stranda  425  435  325  338 2 4 78 71 3 5 17 17 - -
1526 Stordal 94 98 75 79 - - 10 9 8 8 1 2 - -
1528 Sykkylven  804  867  686  714 2 5 61 55 7 20 48 73 - -
1529 Skodje  584  565  516  487 1 1 40 43 11 11 16 23 - -
1531 Sula 1 224 1 113 1 069  998 5 1 86 74 4 4 58 36 2 -
1532 Giske 1 055 1 111  931  991 2 1 77 68 6 10 39 41 - -
1534 Haram 1 031 1 015  831  814 2 3  110  112 21 15 67 69 - 2
1535 Vestnes  656  643  575  548 5 9 36 40 9 8 31 38 - -
1539 Rauma  816  739  743  671 9 9 29 29 13 16 22 14 - -
1543 Nesset  286  278  256  251 - - 12 9 - - 18 17 - 1
1545 Midsund  247  213  206  178 1 - 24 23 3 3 13 9 - -
1546 Sandøy  143  104  113 78 - - 19 18 3 2 8 6 - -
1547 Aukra  406  417  321  353 - - 31 34 3 8 50 21 1 1
1548 Fræna 1 105 1 122  996 1 001 5 2 62 63 13 16 29 40 - -
1551 Eide  417  402  390  372 - - 19 19 3 3 5 8 - -
1554 Averøy  630  607  549  547 2 1 31 31 10 9 38 19 - -
1557 Gjemnes  301  275  270  251 2 1 16 12 5 3 8 8 - -
1560 Tingvoll  287  291  251  257 - - 6 4 12 10 18 20 - -
1563 Sunndal  685  677  578  564 1 1 5 7 - 5  100  100 1 -
1566 Surnadal  564  564  520  530 2 - 11 7 10 5 21 21 - 1
1571 Halsa  156  125  133  116 - - 6 1 2 - 15 8 - -
1573 Smøla  186  203  162  168 2 4 6 19 4 4 12 8 - -
1576 Aure  336  322  305  264 - - 10 20 3 12 18 26 - -
1  Eget, mors eller fars fødeland.
2  Barn med to utenlandsfødte foreldre.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå