Statistisk sentralbyrå

1 Barns landbakgrunn1 etter verdensregion og kjønn. Bostedskommune. 1. januar 2019
  I alt Norge Norden2 Øst-Europa2 Vest-Europa (unntatt Tyrkia)2 Asia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika, Tyrkia2 Nord-Amerika, Oseania2
  Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter
Hele landet  576 106  546 402  468 709  444 516 3 931 3 699 31 694 29 959 6 718 6 420 64 287 61 135  767  673
                             
05 Oppland 18 614 17 571 15 941 15 071 91 89  796  789  168  117 1 611 1 500 7 5
0501 Lillehammer 2 760 2 601 2 345 2 182 21 25 98 80 22 18  272  295 2 1
0502 Gjøvik 3 050 2 836 2 514 2 326 20 11  132  143 26 23  357  330 1 3
0511 Dovre  219  220  190  193 1 2 10 5 - 4 18 16 - -
0512 Lesja  235  185  204  166 1 3 13 12 2 2 14 2 1 -
0513 Skjåk  202  194  185  182 - - 1 1 4 1 12 10 - -
0514 Lom  229  200  197  187 1 1 3 - 5 1 23 11 - -
0515 Vågå  354  328  323  294 - 1 14 11 1 - 16 22 - -
0516 Nord-Fron  540  524  477  469 2 1 10 8 4 - 47 46 - -
0517 Sel  529  530  464  477 1 2 11 3 - - 53 48 - -
0519 Sør-Fron  321  303  275  272 1 - 24 21 4 2 17 8 - -
0520 Ringebu  381  398  339  339 - 2 20 26 6 2 16 29 - -
0521 Øyer  486  475  396  391 5 8 27 30 5 - 53 46 - -
0522 Gausdal  604  525  549  487 3 2 21 14 4 4 26 18 1 -
0528 Østre Toten 1 451 1 388 1 265 1 193 4 5 86  104 13 9 81 77 2 -
0529 Vestre Toten 1 294 1 248 1 108 1 075 4 4 55 59 7 3  120  107 - -
0532 Jevnaker  695  721  591  616 3 2 38 43 9 3 54 56 - 1
0533 Lunner  980  959  849  824 7 10 31 40 2 5 91 80 - -
0534 Gran 1 386 1 293 1 195 1 101 3 4 58 59 5 6  125  123 - -
0536 Søndre Land  539  488  460  428 3 - 21 7 14 6 41 47 - -
0538 Nordre Land  609  617  531  548 3 3 24 30 5 8 46 28 - -
0540 Sør-Aurdal  301  249  263  216 - - 12 11 7 3 19 19 - -
0541 Etnedal  128  117  105  103 - - 2 3 2 1 19 10 - -
0542 Nord-Aurdal  603  568  522  491 1 - 37 38 3 7 40 32 - -
0543 Vestre Slidre  213  197  183  173 - - 10 3 4 3 16 18 - -
0544 Øystre Slidre  340  259  290  228 3 2 17 10 12 5 18 14 - -
0545 Vang  165  148  121  110 4 1 21 28 2 1 17 8 - -
1  Eget, mors eller fars fødeland.
2  Barn med to utenlandsfødte foreldre.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå