Statistisk sentralbyrå

1 Barn 0-17 år etter innvandringskategori. Bostedskommune. 1. januar 2019
  I alt Født i Norge med to norskfødte foreldre Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre Utenlandsfødte med én norskfødt forelder Norskfødte med én utenlandsfødt forelder Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre1
Hele landet 1 122 508  764 736 75 968  133 315 11 730  128 987 7 772
               
15 Møre og Romsdal 56 366 42 236 3 989 3 922  569 5 282  368
1502 Molde 5 552 4 081  422  452 57  501 39
1504 Ålesund 10 213 7 429  695  799  102 1 101 87
1505 Kristiansund 4 788 3 500  398  374 52  429 35
1511 Vanylven  524  413 24 17 10 58 2
1514 Sande  460  334 57 32 5 28 4
1515 Herøy 1 913 1 432  137  132 26  167 19
1516 Ulstein 1 997 1 488  153  143 22  183 8
1517 Hareid 1 159  785  116  131 15  102 10
1519 Volda 1 939 1 525  111  106 13  168 16
1520 Ørsta 2 394 1 976  122  117 10  161 8
1523 Ørskog  476  329 38 40 8 55 6
1524 Norddal  327  243 21 21 1 37 4
1525 Stranda  860  565 78  119 7 86 5
1526 Stordal  192  129 16 22 1 20 4
1528 Sykkylven 1 671 1 182 99  172 12  199 7
1529 Skodje 1 149  882 53 93 14  101 6
1531 Sula 2 337 1 783  128  142 18  254 12
1532 Giske 2 166 1 653  120  124 32  226 11
1534 Haram 2 046 1 393  202  199 31  210 11
1535 Vestnes 1 299  961  101 75 18  138 6
1539 Rauma 1 555 1 235 94 47 12  156 11
1543 Nesset  564  465 36 21 1 38 3
1545 Midsund  460  335 37 39 12 36 1
1546 Sandøy  247  153 28 28 4 33 1
1547 Aukra  823  576 89 60 14 76 8
1548 Fræna 2 227 1 763  127  103 19  203 12
1551 Eide  819  699 39 18 5 56 2
1554 Averøy 1 237  947 83 58 19  119 11
1557 Gjemnes  576  479 24 31 5 36 1
1560 Tingvoll  578  464 36 34 2 40 2
1563 Sunndal 1 362 1 050  126 94 7 80 5
1566 Surnadal 1 128  957 50 28 9 81 3
1571 Halsa  281  232 28 4 1 13 3
1573 Smøla  389  304 41 18 3 23 -
1576 Aure  658  494 60 29 2 68 5
1  Kategorien inneholder også 'utenlandsadopterte'.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå