Statistisk sentralbyrå

1 Barn 0-17 år, etter innvandringskategor. Bostedskommune. 1. januar 2019
  I alt Født i Norge med to norskfødte foreldre Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre Utenlandsfødte med én norskfødt forelder Norskfødte med én utenlandsfødt forelder Utenlandsfødte med to norskfødte foreldre1
Hele landet 1 122 508  764 736 75 968  133 315 11 730  128 987 7 772
               
05 Oppland 36 185 27 832 2 425 2 748  256 2 717  207
0501 Lillehammer 5 361 3 878  353  481 53  549 47
0502 Gjøvik 5 886 4 197  410  636 42  554 47
0511 Dovre  439  357 39 17 1 24 1
0512 Lesja  420  337 30 20 - 32 1
0513 Skjåk  396  340 16 13 3 24 -
0514 Lom  429  361 23 22 3 19 1
0515 Vågå  682  569 40 25 4 38 6
0516 Nord-Fron 1 064  893 85 33 10 37 6
0517 Sel 1 059  875 62 56 9 56 1
0519 Sør-Fron  624  506 40 37 7 33 1
0520 Ringebu  779  619 53 48 9 46 4
0521 Øyer  961  697 84 90 6 79 5
0522 Gausdal 1 129  941 38 55 5 84 6
0528 Østre Toten 2 839 2 223  175  206 24  190 21
0529 Vestre Toten 2 542 2 000  161  198 10  160 13
0532 Jevnaker 1 416 1 062 99  110 15  128 2
0533 Lunner 1 939 1 460  124  142 12  194 7
0534 Gran 2 679 2 120  149  234 14  148 14
0536 Søndre Land 1 027  817 69 70 6 58 7
0538 Nordre Land 1 226 1 022 93 54 1 53 3
0540 Sør-Aurdal  550  451 46 25 3 23 2
0541 Etnedal  245  189 29 8 6 12 1
0542 Nord-Aurdal 1 171  935 81 77 6 70 2
0543 Vestre Slidre  410  308 37 17 1 42 5
0544 Øystre Slidre  599  464 41 40 6 45 3
0545 Vang  313  211 48 34 - 19 1
1  Kategorien inneholder også 'utenlandsadopterte'.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå