Statistisk sentralbyrå

1 Flytting til og fra utlandet1. 2018
  Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
  Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette
  0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år
Hele landet 52 485 11 354 4 846 6 508 34 382 6 785 3 248 3 537 18 103 4 569 1 598 2 971
                         
05 Oppland 1 143  269 92  177  674  146 69 77  469  123 23  100
0501 Lillehammer  221 53 19 34  117 27 14 13  104 26 5 21
0502 Gjøvik  203 40 8 32  134 35 15 20 69 5 -7 12
0511 Dovre 8 3 0 3 10 2 1 1 -2 1 -1 2
0512 Lesja 0 0 0 0 3 0 0 0 -3 0 0 0
0513 Skjåk 5 1 1 0 4 0 0 0 1 1 1 0
0514 Lom 4 0 0 0 7 2 1 1 -3 -2 -1 -1
0515 Vågå 10 4 0 4 5 0 0 0 5 4 0 4
0516 Nord-Fron 40 16 8 8 15 1 1 0 25 15 7 8
0517 Sel 24 6 2 4 15 3 2 1 9 3 0 3
0519 Sør-Fron 13 2 1 1 8 0 0 0 5 2 1 1
0520 Ringebu 22 1 0 1 23 7 2 5 -1 -6 -2 -4
0521 Øyer 34 10 6 4 39 1 0 1 -5 9 6 3
0522 Gausdal 16 0 0 0 20 6 3 3 -4 -6 -3 -3
0528 Østre Toten  136 31 13 18 45 12 3 9 91 19 10 9
0529 Vestre Toten 78 24 9 15 37 9 6 3 41 15 3 12
0532 Jevnaker 28 6 3 3 35 11 6 5 -7 -5 -3 -2
0533 Lunner 49 15 6 9 21 7 4 3 28 8 2 6
0534 Gran 50 13 2 11 58 10 4 6 -8 3 -2 5
0536 Søndre Land 16 4 0 4 21 7 3 4 -5 -3 -3 0
0538 Nordre Land 21 8 3 5 7 0 0 0 14 8 3 5
0540 Sør-Aurdal 14 1 0 1 4 0 0 0 10 1 0 1
0541 Etnedal 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
0542 Nord-Aurdal 41 11 3 8 19 2 1 1 22 9 2 7
0543 Vestre Slidre 6 0 0 0 9 1 0 1 -3 -1 0 -1
0544 Øystre Slidre 29 4 3 1 13 3 3 0 16 1 0 1
0545 Vang 72 16 5 11 3 0 0 0 69 16 5 11
1  Omfatter både norske og utenlandske statsborgere.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå