Statistisk sentralbyrå

1 Innenlandske flyttinger etter alder. Kommune1. 2018
  Innflytting Utflytting Nettoinnflytting
  Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette Alle aldre 0-17 år Av dette
  0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år 0-5 år 6-17 år
Hele landet  244 353 36 383 18 754 17 629  244 353 36 383 18 754 17 629 0 0 0 0
                         
05 Oppland 8 542 1 188  571  617 8 961 1 130  481  649 -419 58 90 -32
0501 Lillehammer 1 623  193 94 99 1 655  160 94 66 -32 33 0 33
0502 Gjøvik 1 732  208 94  114 1 711  192 73  119 21 16 21 -5
0511 Dovre  120 25 17 8  130 25 11 14 -10 0 6 -6
0512 Lesja 62 11 7 4 68 11 8 3 -6 0 -1 1
0513 Skjåk 79 12 9 3 44 4 3 1 35 8 6 2
0514 Lom 58 7 6 1 78 10 6 4 -20 -3 0 -3
0515 Vågå 99 12 6 6  136 12 6 6 -37 0 0 0
0516 Nord-Fron  174 32 17 15  175 9 4 5 -1 23 13 10
0517 Sel  138 23 12 11  205 26 9 17 -67 -3 3 -6
0519 Sør-Fron 86 11 3 8 99 8 3 5 -13 3 0 3
0520 Ringebu  123 20 7 13  129 15 5 10 -6 5 2 3
0521 Øyer  256 37 24 13  271 41 20 21 -15 -4 4 -8
0522 Gausdal  255 41 24 17  273 48 24 24 -18 -7 0 -7
0528 Østre Toten  625  101 46 55  613 70 32 38 12 31 14 17
0529 Vestre Toten  679  104 54 50  646  101 46 55 33 3 8 -5
0532 Jevnaker  408 56 23 33  342 53 18 35 66 3 5 -2
0533 Lunner  372 57 24 33  433 53 17 36 -61 4 7 -3
0534 Gran  526 76 38 38  590  105 38 67 -64 -29 0 -29
0536 Søndre Land  267 43 19 24  272 29 7 22 -5 14 12 2
0538 Nordre Land  184 21 6 15  241 31 13 18 -57 -10 -7 -3
0540 Sør-Aurdal  114 19 4 15  152 27 11 16 -38 -8 -7 -1
0541 Etnedal 36 1 0 1 71 12 3 9 -35 -11 -3 -8
0542 Nord-Aurdal  238 23 16 7  268 26 9 17 -30 -3 7 -10
0543 Vestre Slidre  123 31 9 22  111 19 6 13 12 12 3 9
0544 Øystre Slidre  101 13 8 5  120 19 8 11 -19 -6 0 -6
0545 Vang 64 11 4 7  128 24 7 17 -64 -13 -3 -10
1  Tallene omfatter alle flyttinger fra en kommune til en annen, men ikke flytting innad i kommunene eller inn- og utvandring.
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå