Statistisk sentralbyrå

1 Fødte i alt og enkelt- og flerfødte. Kommune. 2018
Kommune Fødte i alt Enkeltfødsler Antall flerfødte barn
Hele landet 55 120 53 474 1 646
       
05 Oppland 1 539 1 497 42
0501 Lillehammer  257  253 4
0502 Gjøvik  239  235 4
0511 Dovre 15 15 -
0512 Lesja 13 13 -
0513 Skjåk 17 17 -
0514 Lom 16 16 -
0515 Vågå 29 29 -
0516 Nord-Fron 45 41 4
0517 Sel 37 37 -
0519 Sør-Fron 28 28 -
0520 Ringebu 33 33 -
0521 Øyer 51 49 2
0522 Gausdal 48 44 4
0528 Østre Toten  131  125 6
0529 Vestre Toten  106  104 2
0532 Jevnaker 76 74 2
0533 Lunner 90 90 -
0534 Gran 79 77 2
0536 Søndre Land 47 45 2
0538 Nordre Land 56 50 6
0540 Sør-Aurdal 21 19 2
0541 Etnedal 9 9 -
0542 Nord-Aurdal 47 45 2
0543 Vestre Slidre 12 12 -
0544 Øystre Slidre 20 20 -
0545 Vang 17 17 -
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå