Statistisk sentralbyrå

1 Levendefødte, etter kjønn og mors alder. Kommune. 2018
  Levendefødte Mors alder
  I alt Gutter Jenter -29 år 30 år og over
Hele landet 55 120 28 430 26 690 23 487 31 633
05 Oppland 1 539  800  739  782  757
0501 Lillehammer  257  128  129  109  148
0502 Gjøvik  239  123  116  106  133
0511 Dovre 15 8 7 9 6
0512 Lesja 13 7 6 6 7
0513 Skjåk 17 10 7 6 11
0514 Lom 16 12 4 7 9
0515 Vågå 29 13 16 13 16
0516 Nord-Fron 45 27 18 24 21
0517 Sel 37 16 21 25 12
0519 Sør-Fron 28 22 6 19 9
0520 Ringebu 33 17 16 16 17
0521 Øyer 51 25 26 26 25
0522 Gausdal 48 18 30 28 20
0528 Østre Toten  131 72 59 69 62
0529 Vestre Toten  106 59 47 64 42
0532 Jevnaker 76 38 38 47 29
0533 Lunner 90 48 42 39 51
0534 Gran 79 45 34 42 37
0536 Søndre Land 47 28 19 31 16
0538 Nordre Land 56 25 31 39 17
0540 Sør-Aurdal 21 8 13 7 14
0541 Etnedal 9 6 3 6 3
0542 Nord-Aurdal 47 19 28 21 26
0543 Vestre Slidre 12 6 6 6 6
0544 Øystre Slidre 20 11 9 11 9
0545 Vang 17 9 8 6 11
Kilde: Befolkningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå